Visa sökformulär

Detaljplan för Västerås 1:231 med flera, Kokpunkten, dp 1890

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att bygga bostäder, förskola och lokaler för verksamheter inom om­rådet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo. Du når henne

  • på e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 12 51.
Vy västerifrån längs Ångkraftsvägen – förskola till vänster, befintlig skola till höger

Vy västerifrån längs Ångkraftsvägen

Presentation av detaljplanen

I den här filmen presenterar vi planens förslag. Vi berättar också lite mer om hur processen för att ta fram en detaljplan går till.

Normalt visar vi bildspelet i filmen på ett vanligt samrådsmöte. Nu har vi valt att inte ha något fysiskt möte för att minska sprid­ningen av smitta av coronaviruset. Vi hade i stället ett digitalt sam­råds­möte.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.