Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallby, dp 1894

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 15 februari 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bostäder i om­rådet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Malin Björklund. Hon har e-post malin.bjorklund[a]vasteras.se. och telefon 021-39 32 52.

Karta med planområdet på Vallby inringat

Planområdet på Vallby

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?