Visa sökformulär

Detaljplan för Gäddeholm, bostadsetapp 3, dp 1895

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 15 februari 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. I plan­förslaget blir det mellan 400-500 stycken i den här etappen. Vi ska även ut­reda om det går att ha centrum­be­byggelse i om­rådet.

Du kan få mer in­formation av Felix Blomstergren. Du når honom på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 56.

Karta med planområdet på Gäddeholm inringat

Planområdet på Gäddeholm

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?