Detaljplan för Gäddeholm, bostadsetapp 4, dp 1896

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 15 februari 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. I plan­förslaget blir det mellan 400-500 stycken i den här etappen.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Felix Blomstergren. Du når honom

  • på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 32 56.
Karta med planområdet på Gäddeholm inringat
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

byggnadsnamnd@vasteras.se