Visa sökformulär

Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, Kristiansborg, dp 1897

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är göra det möjligt att utveckla badhuset och den när­liggande miljön. Det behöver ske så att de kultur­miljö­värden som finns blir bevarade. Det finns viktiga värden både interiört och exteriört i bad­huset samt även i den park som omger byggnaden. Syftet är att utreda om det går att bygga till bad­huset samt komplettera med bostäder i kanten av parken.

Läs mer om hela projektet på Kristiansborg.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Malin Björklund. Hon har e-post malin.bjorklund[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 52.

Flygbild över på Kristiansborg där planområdet är inritat

Flygbild över planområdet på Kristiansborg

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Upptäck Kristiansborg i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till 3D-kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshusets entré.

3D-karta över Kristiansborg
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?