Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo, dp 1898

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga fler bo­städer i området. Vi ska också titta på om det går att bygga en aktivitetspark. Planen innebär bland annat

  • att skogen samt gång- och cykelvägar kommer att vara kvar
  • att området blir tryggare, säkrare och grönare
  • att stadsdelen utvecklas med nya bostäder
  • en aktivitetspark som erbjuder en ny mötesplats. Här ska även Skiljeboskolans elever ha sin uteidrott.

I planförslaget kan det bli 150-200 nya bostäder. Området är cirka 38 500 kvadratmeter stort. Det ligger strax söder om Skiljeboskolan och Skiljebo centrum.

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse

Du kan få mer in­formation av Viktor Ståhl. Du når honom på e-post viktor.stahl.[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?