Visa sökformulär

Detaljplan för Barkaröby 15:1, dp 1900

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 5 juni 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. Den nya be­byggelse som ut­reds närmast kyrk­byn behöver ut­formas med hän­syn till om­rådets kulturmiljö.

Du kan få mer in­formation av Viktor Brandt Johnson. Du når honom på e-post viktor.brandt.johnson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 35.

Flygbild över planområdet på Barkarö

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Brandt Johnson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 35

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?