Visa sökformulär

Detaljplan för Östra Vildrosen 1, Önsta gryta, dp 1901

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 29 november 2019 och den 13 januari 2020. Vi har förlängt granskningstiden.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga en ny vård­central. Vi ska också utreda möjlig­heten att komplettera med handel och fler bostäder.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linus Sandberg. Han har e-post linus.sandberg[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 02.

Flygbild över planområdet på Önsta gryta

Flygbild över planområdet på Önsta gryta

Planhandlingar i samband med granskningsskedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås (i digital form).
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under gransknings­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 13 januari 2020. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?