Visa sökformulär

Detaljplan för Östra Vildrosen 1, Önsta gryta, dp 1901

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 14 juni 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga en ny vård­central. Vi ska också utreda möjlig­heten att komplettera med handel och fler bostäder.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linus Sandberg. Han har e-post linus.sandberg[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 02.

Flygbild över planområdet på Önsta gryta
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linus Sandberg

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 02

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?