Visa sökformulär

Detaljplan för del av Harkie 2:89, Kärrbo, dp 1906

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 30 augusti 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att bygga bostäder. I ansökan ser man illustrerat både småhus och parhus samt en tomt för för­skola. Det rör sig om mellan 15-20 lägen­heter.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Telefon 021-39 32 94, e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se.

Karta över planområdet på Kärrbo

Karta över planområdet på Kärrbo

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?