Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:46, 4:74 och 4:84, Tunbytorp, dp 1909

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de förslag och synpunkter som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att ha verk­sam­heter som inte har så stor på­verkan på om­givningen. Vi ska även utreda om det är möjligt att bygga lokaler för verk­sam­heter som brukar finnas i ett centrum. Det kan till exempel vara restaurang och samlings­lokal.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Qazali Mustafa och Linda Langefors .

Qazali når du på e-post qazali.mustafa[a]vasteras.se och telefon 021-39 99 30.
Linda når du på e-post linda.langefors[a]vasteras.se och telefon 021-39 02 87.

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Planhandlingar i samband med granskningen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Qazali Mustafa

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 99 30

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87