Visa sökformulär

Detaljplan för del av Isolatorn 3, Gideonsberg, dp 1910

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 11 oktober 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt bygga nya bostäder. Vi ska även utreda om det är möjligt att bygga lokaler för handel och förskola. Det är med hänsyn till området egenskaper.

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Viktor Brandt Johnson. Du når honom på e-post viktor.brandt.johnson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 35.

Flygfoto över planområdet på Gideonsberg

Flygfoto över planområdet på Gideonsberg

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Brandt Johnson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 35

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?