Detaljplan för del av Grävlingevägen, Irsta Kyrkby 7:2, Västerås, dp 1912

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 22 november 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är en del av Gravlingevägen ska bli allmän platsmark. Det gäller sträckan från Stockholmsvägen till och med skolans fastighet, Irsta Kyrkby 7:2.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Emilia Shmueli. Du når henne

  • på e-post emilia.shmueli[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 21 57.
Karta över förslaget till dragning av Grävlingevägen i Irsta.

Karta över förslaget till dragning av Grävlingevägen i Irsta

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emilia Shmulei

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 57

byggnadsnamnd@vasteras.se