Visa sökformulär

Detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913

Byggnadsnämnden tog den 25 mars 2021 beslut att godkänna planen för antagande i kommunfullmäktige.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga en ny hållbar stadsdel. Där bli främst bo­städer och den service som till­hör. Så­som skolor, äldre­boende, mötes­platser och lokaler för centrum.

En blandning av olika bostads­typer och verksam­heter prövas i planen. Allt med utgångs­punkt att det ska vara tryggt, till­gäng­ligt och lätt att leva håll­bart i Sätra.

Planen ska också se till att om­rådets höga värden av natur och rekreation be­hålls och ut­vecklas. Samt att hitta trygga lösningar för trafiken inom om­rådet.

Information om Sätras utveckling

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra med planområdet inritat

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av Felix Blomstergren. Du når honom på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 56.

Så här gör du

Planhandlingar i samband med antagandet

Upptäck Sätra i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan är baserad på samrådsförslaget och inte uppdaterad inför granskningen.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Sätralänk till annan webbplats

3D-karta över Sätra
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?