Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 2:70 och Västerås 2:1, Stallhagen, dp 1914

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 12 mars 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt bygga lokaler för skola på Fridnäs. Det skulle i så fall ske på den västra delen av om­rådet där det i dag ligger tennis­banor. Syftet är också att se om det går att bygga nya bo­städer i om­rådet.

Plan­området är cirka 17 000 kvadrat­meter stort. Det ligger cirka en kilo­meter syd­väst om Västerås centrum.

Planuppdrag för detalj­plan dp 1849 på Fridnäs, ingår nu i den här planens upp­drag.

Kartbild över planområdet på Fridnäs, Stallhagen

Kartbild över planområdet på Fridnäs, Stallhagen

Du kan få mer in­formation om planförslaget av
Viktor Brandt Johnson via e-post viktor.brandt.johnson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 35, eller
Viktor Ståhl via e-post viktor.stahl.[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Informationsmöte

I maj 2019 hölls ett informationsmöte, via länken nedan finns en sammanfattning

Länk till sammanfattning av informationsmöte maj 2019PDF

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Brandt Johnson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 35

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?