Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:79, Norra Billsta, dp 1915

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 11 april 2019.

Om detaljplanen vi utvecklar Billsta

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder. Syftet är också att bidra till att ytor för natur och lek inom området kan bevaras och utvecklas.

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Viktor Brandt Johnson. Du når honom på e-post viktor.brandt.johnson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 35

Karta över planområdet på Norra Billsta

Karta över planområdet på Norra Billsta

Hjälp oss att planera

Vi vill ta fram ett så bra förslag för Billsta som möjligt. Även om vi planerar för bostäder i området så kommer viss plats finnas för natur och gröna ytor inom planområdet även i framtiden.

Vi har samlat in synpunkter och idéer i vår dialogkarta på webben. Boende i området har kunnat markera vilka grönytor som de använder mest och vilka ytor som är värdefulla att ta hänsyn till när området planeras för bostäder. (Läs gärna mer i länken frågor och svar om Billsta dp 1915 längre ned på sidan.)

Här hittar du dialogkartanlänk till annan webbplats.

Bild från dialogkartan med vy över Billsta där planområdet är markerat med turkos färg

Nästa steg

Stort tack till alla som bidragit med synpunkter i vår dialogkarta! Nu ska vi bearbeta synpunkterna och ett förslag på hur området kan utvecklas med bostäder kommer att tas fram. Under arbetet med att ta fram detaljplanen så kommer det att finnas fler chanser att lämna synpunkter. (Läs gärna mer om hur detaljplaneprocessen går till i länken nedan.)

Här kan du läsa frågor och svar om Billsta, detaljplan dp 1915.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Brandt Johnson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 35

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?