Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:79, Norra Billsta, dp 1915

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 11 april 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder. Syftet är också att bidra till att ytor för natur och lek inom området kan bevaras och utvecklas.

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Viktor Brandt Johnson. Du når honom på e-post viktor.brandt.johnson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 35.

Karta över planområdet på Norra Billsta

Karta över planområdet på Norra Billsta

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Brandt Johnson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 35

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?