Detaljplan för del av Ängsgärdet 7, Ängsgärdet, dp 1916

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 16 maj 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva planläggning av parkeringshus samt gång- och cykeltunnel under järnvägen för att stärka kopplingen mellan Kopparlunden och Ängsgärdet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Du når henne

  • på e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 15 51.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Selma Nylander

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 15 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se