Visa sökformulär

Detaljplan för Litslunda 1:8 och 1:4, Skästa byväg, Lillhärad, dp 1920

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 13 juni 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder. I en illustration till förslaget är det bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Flygfoto över planområdet i Lillhärad där tomtmarken är markerad

Flygfoto över planområdet i Lillhärad

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?