Detaljplan för Herta 6-7, Centrum, dp 1925

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en ny hög­stadie­skola på området. Det är viktigt att ta hänsyn till de kulturmiljövärden som Bryggargården har samt den kulturmiljö som finns längs med Svartån. Vi ska också utreda om det är lämpligt att fortsätta ha parkering på området utan att det prioriteras före ytor för skolgård.

Vy över parkeringen och Bryggargården på planområdet.

Vy över parkeringen och Bryggargården på planområdet

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Michaela Woltter. Du når henne

  • på e-post michaela.woltter[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 34.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Michaela Woltter

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 34

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se