Visa sökformulär

Detaljplan för Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, Bjurhovda centrum, dp 1935

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 10 juni 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet till att rusta upp Bjurhovda Centrum. I arbetet med planen ska vi se vilka ändamål som är lämpliga för området. I arbetet ska vi även titta på området för parkering längs Benvägen och infarten. Det ska ske för att öka områdets trygghet, attraktivitet och tillgänglighet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Malin Björklund. Hon har e-post malin.bjorklund[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 52.

Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat

Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.