Visa sökformulär

Detaljplan för del av Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72, Eriksbo trädgårdsstad, dp 1939

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder, förskola samt en ny väg med en separerad gång- och cykelväg.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Nora Razma och Ida Andersson.

  • Nora når du på e-post nora.razma[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 99 07.
  • Ida når du på e-post ida.andersson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 36.
Flygfoto över fastigheten Barkaröby 6:11 med planområdet markerat

Flygfoto över det nya planområdet intill Eriksbo park, rödstreckad linje visar plangräns

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Nora Razma

Planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 99 07

Ida Andersson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 36
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.