Visa sökformulär

Detaljplan för Irsta-Olsta 2:13, Irsta, dp 1943

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga småhus och parhus, eventuellt kompletterat med flerbostadshus. Inom planområdet planeras även ytor för naturmark och rekreation.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Marie Ahnfors och Ida Blank.

  • Marie har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021‑39 32 94.
  • Ida har e-post ida.blank[a]vasteras.se och telefon 021‑39 12 20.
  • Jimmy har e-post jimmy.bergqvist[a]vasteras.se och telefon 021-39 21 31.
Flygbild med planområdet inritat med röd streckad linje

Planområdet med röd streckad linje på ett ortofoto

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

Jimmy Bergqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 31