Detaljplan för del av fastigheten Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1952

Byggnadsnämnden tog beslut om nytt planuppdrag den 21 juni 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga en förskola med förskolegård enligt stadens riktlinjer.

Vi planerar att ställa ut planen för samråd under tredje kvartalet 2023.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou. Du når henne

  • på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 84 47
Karta över Jakobsbergsplatsen med planområdet inritat.

Karta över Jakobsbergsplatsen med planområdet inritat

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se