Visa sökformulär

Detaljplan för del av fastigheten Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1952

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 16 december 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är främst att pröva om det är lämpligt att bygga en förskola med förskolegård. Det kan också bli aktuellt med trygghetsboende, studentboende eller liknande verksamhet. Det är beroende av hur förutsättningarna är på platsen.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou. Du når henne

  • på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 84 47
Karta över Jakobsbergsplatsen med planområdet inritat

Karta över Jakobsbergsplatsen med planområdet inritat

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47