Detaljplan för Juliana 8, Köpingsvägen, Stadshagen, dp 1959

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 16 december 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga studentlägenheter i området. Det skulle i så fall ske längs med Köpingsvägen.

Karta över Stadshagen med planområdet markerat med röd linje.

Karta över planområdet på Stadshagen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Ida Andersson. Du når

  • Susanne på e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och på telefon 021-39 12 51.
  • Ida på e-post Ida.andersson[a]vasteras.se och på telefon 021‑39 21 36.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Ida Andersson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 36

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se