Visa sökformulär

Detaljplan för del av Alvesta 1:9 och 3:270 med flera, Hökåsen, dp 1962

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 23 september 2021 och en detaljplan kommer tas fram.

Om detaljplanen

Vi jobbar med att ta fram en ny detaljplan för ett område i nordöstra Hökåsen, nordöst om Åsenlundavägen. Syftet med planen är att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och förskola. Vi är tidigt i processen och arbetar just nu med att ta fram ett första förslag utifrån platsens förutsättningar och den tidiga dialogen som vi haft med närboende. 

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Emma Lilja. Du når henne

  • på e-post emma.lilja[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 00 86.
Karta med ungefärligt planområdet på nordöstra Hökåsen inringat

Karta med ungefärligt planområdet på nordöstra Hökåsen

Tidig dialog för en bra planering

Mellan den 29 september och den 27 oktober 2021 hade vi en tidig dialog med boende i Hökåsen. I dialogen hade närboende möjlighet att berätta hur de använder platsen i dag och vad de tycker är bra respektive dåligt med området. De hade även möjlighet att komma med övriga kommentarer.

Vi tar nu fram ett första förslag för området där dialogen är ett av flera underlag som vi tittar på när vi tar fram förslaget. När vi har ett färdigt förslag kommer det att skickas på samråd, vilket betyder att man kan lämna synpunkter på planen. Du kan läsa mer om processen för detaljplaner lite längre ned på sidan.

För att se alla svar klickar du på kartan till höger. För att se en sammanställning av de svar och kommenterar som kom in så kan du klicka på länken.

Sammanställning av svar och kommentarer i tidig dialog Pdf, 360.6 kB.

Stort tack till alla som deltog och kommenterade! Det har gett oss en bättre bild av hur området upplevs och en stor ökad förståelse för platsen vilket vi tar med oss i fortsatt planeringsarbete.

Mer information på sidan Frågor och svar

Frågor och svar för nordöstra Hökåsen, dp 1962

Här kan du läsa mer om processen för detaljplaner

Bild från dialogkartan med vy över planområdet på nordöstra Hökåsen

Dialogkarta för nordöstra Hökåsen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.