Detaljplan för del av Björksta-Vedby 1:1, Björksta, dp 1984

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 17 november 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ny bostadsbebyggelse. Det planeras att bli i form av fristående småhus på stora tomter, men även flerbostadshus med både bostadsrätter och hyresrätter. Utöver bostäder ska det under planprocessen undersökas om det är möjligt att bygga en förskola och en byggnad för serviceverksamhet (bystuga).

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Amal Mayoufi och Maria Nehlin.

  • Amal når du på e-post amal.mayoufi[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 21 22
  • Maria når du på e-post maria.nehlin[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 21 21.
Flygfoto över Björksta där planområdet är markerad med röd linje.

Flygbild över planområdet på Björksta

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Amal Mayoufi

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 22

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Maria Nehlin

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 21

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se