Detaljplan för Västerås 1:198 och 1:200, Björnövägen, Fågelvik, dp 1994

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 23 februari 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av småhus samt garage.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Amal Mayoufi. Du når henne

  • på e-post amal.mayoufi[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 21 22.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Amal Mayoufi

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 22

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se