Detaljplan Gryta 1:15 och 1:30, norr om Hökåsen, dp 2000

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 14 december 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga småhus för bostäder i området.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Jasmina Trokić Ćuk. Du når henne

  • på e-post jasmina.trokic.cuk[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 02 25.
Karta där planområdet är inritat med röd sträckad linje.

Karta med planområdet norr om Hökåsen

Översiktskarta där planområdet norr om Hökåsen är inritat med röd streckad linje.

Översiktskarta med planområdet norr om Hökåsen och väster om Tillberga

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Jasmina Trokić Ćuk

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 25

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se