Detaljplan för Slättberga 3 med flera, Hacksta, dp 2006

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 30 november 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga ut den mottagningsstation för el som finns i dag. I och med det kan vi möta ett ökat behov av el i Hacksta industriområde.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ulf Liljankoski och Linda Langefors.

  • Ulf når du på e-post ulf.liljankoski[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 84 03
  • Linda når du på e-post linda.langefors[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 02 87.
Flygbild över Hacksta där planområdet är inringat med gul linje.

Karta över planområdet på Hacksta

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ulf Liljankoski

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 84 03

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se