Visa sökformulär

Fördjupning av översiktsplan för Sätra, föp 68

Den fördjupade översiktsplanen är utställd för granskning mellan den 1 november 2019 och den 31 januari 2020.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Fördjupningens syfte

Sätra finns utpekat i Västerås översiktsplan 2026 som ett område som ska utvecklas till en ny stadsdel. Där ska främst finnas bostäder och den typ av service som behövs i ett bostadsområde. Vi planerar för drygt 2000 bostäder. Syftet med fördjupningen är att visa hur stora delar av marken ska användas samt ge en övergripande struktur för området.

En stadsbyggnadsidé har tagits fram som pekar ut riktningen för planeringen av Sätra. Idén har tre in­rikt­nings­mål.

  • "Det ska vara lätt att leva i Sätra"
  • "Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap" samt
  • "I Sätra är det tryggt och tillgängligt".
Flygbild över planområdet för Sätra

Flygbild över planområdet för Sätra

Det färdiga plandokumentet ska sedan vara ett stöd när detaljplaner ska tas fram för området. Stadsbyggnadsidén är godkänd av kommunstyrelsen den 13 juni 2016.

Upptäck Sätra i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till 3D-kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

3D-karta över Sätra

Planhandlingar i samband med utställningsskedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek.
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under utställnings­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna in på plan­förslaget, ska ha kommit in till oss senast den 31 januari 2020. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till stadsbyggnadsforvaltningen[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

För vem

Bakgrund

Som en del i arbetet har tre arkitektkontor tagit fram tre olika förslag. Två av dessa har tagits ut för att gemensamt fortsätta arbeta fram ett förslag. Det är Mandaworks och Tovatt. Är du intresserad av deras presentationer, hör av dig till vår registrator på byggnadsnamnd[a]vasteras.se.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­arbetet av Marie Malmström. Hon har e-post marie.malmstrom[a]vasteras.se och telefon 021-39 31 28.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djupningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska antas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en fördjupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?