Visa sökformulär

Ortsanalys och utvecklingsplan Kvicksund

Just nu arbetar Västerås stad och Eskilstuna kommun tillsammans för att utveckla Kvicksund. Vi vill att boende och verksamma på orten, och alla invånare som är måna om ortens framtid, ska vara med och bidra till Kvicksunds utveckling.

Vi vidareutvecklar Kvicksund

Rapporten Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – Fokus Nyckelön har varit på samråd mellan den 10 juni och den 15 september 2019. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Tack för ert engagemang vid mötet!

Vi är mycket glada för det stora deltagandet och engagemanget vid samrådsmötet den 19 juni. Stort tack!

Flygfoto över Kvicksund.

Det här har hänt hittills

Mellan den 10 juni och den 15 september har förslaget till ortsanalys och utvecklingsplan varit utsänd på samråd.

Den 19 juni höll vi ett samrådsmöte på Tegelvikens skola. Mötet handlade både om Ortsanalys och utvecklingsplan - Fokus Nyckelön och Fokus södra Kvicksund.

Den 6 mars 2018 anordnade vi en träff med näringslivet i Kvicksund och den 19 april 2018 en träff med föreningslivet. Båda träffarna var uppskattade och gav mycket bra information att ta med oss i det fortsatta arbetet.

Här kan du läsa en sammanfattning av näringslivsträffen den 6 mars.PDF

Här kan du läsa en sammanfattning av föreningsträffen den 19 april.PDF

Under hösten 2016 och vintern 2017 pågick ett dialogarbete med invånarna på orten. Stort tack till alla som hittills har varit med och delat med sig av sina tankar, synpunkter och idéer!

Här kan du läsa en sammanfattning av första dialogträffen den 14 november 2016.PDF

Här kan du läsa en sammanfattning av andra dialogträffen 12 januari 2017.PDF

Syftet med utvecklingsarbetet för Kvicksund

Dialogarbetet lägger grunden för en ortsanalys och en utvecklingsplan. De ska bidra till en positiv utveckling av Kvicksund, och kommer att gynna både invånare och verksamheter på orten.
Syftet kan sammanfattas med att analysen/planen ska:

  • nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt planering och utveckling av Kvicksund.
  • identifiera potential och föreslå strategier för utveckling av orten. Det färdiga arbetet ska också kunna fungera som inspiration för olika utvecklingsprojekt med olika initiativtagare.
  • genom dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare, öka engagemanget och intresset för Kvicksunds utveckling.

Har du frågor eller vill du ha mer information? Kontakta Barbro Sollén Wilcox, 021-39 17 58, barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se.

Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen.PDF

Temakartor visar barns perspektiv

Under arbetet med Kvicksunds utveckling har vi även med oss att föra in barnperspektivet i planeringen. Vi använder en metod som kallas för Barn GIS. Syftet är att ta reda på hur barnen i Kvicksund använder vägarna till och från Tegelviksskolan samt hur de upplever sina utemiljöer. Det är barn i årskurs 4 och 5 från Tegelviksskolan som har deltagit i arbetet. All information samlas på temakartor. De visar de viktigaste stråken och platserna som barnen har identifierat. Dessa kartor kommer att bli en del av ortsanalysen och utvecklingsplanen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?