Logotyp
Visa sökformulär

Planprogram för Barkarö-skogen, pp 36

Planprogrammet har varit utsänt på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om planprogrammet

Syftet med ­programmet är att på ett tidigt stadium pröva om det är möjligt att utveckla om­rådet med bostäder.

Karta som visar hela planområdets omfattning.

Du kan få mer information av Tomas Persson. Du når honom på e-post tomas.persson[a]vasteras.se eller telefon 021-39 25 74.

Flygbild över planprogrammets område på Barkarö

Flygbild över planprogrammets område på Barkarö

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Tomas Persson

Biträdande stadsbyggnadsdirektör och chef för strategisk avdelning på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?