Logotyp
Visa sökformulär

Stadsdelsanalys för Viksäng

Just nu arbetar vi i staden för att ta ett samlat grepp kring den fysiska miljön inom stadsdelen Viksäng. Det är en fortsättning på arbetet kring social hållbarhet.

Flygbild över staden med olika områden uppmärkta

Dina åsikter spelar roll

Vi haft ett möte med fokus på be­byggelse, kultur­värden och ute­miljö. Resultatet kommer att an­vändas som en del av under­laget för fortsatt planering och ut­veckling av stadsdelen Viksäng.

Dialogkartan visar synpunkter

På kartan kan du läsa om de synpunkter som har kommit in. Det går inte längre att lägga till nya synpunkter. Sammanfattningen av alla åsikter som kommit till oss hittar du här på sidan i sammanfattningsdokumentet.

Länk till dialogkartan.länk till annan webbplats

Kartbild som illustrerar dialogkartan över Viksäng

Dialogen är viktig i analysen

Dialogen är en viktig del av under­laget för stads­dels­analysen. Syftet med hela projektet är att

  • ta fram ett väl för­ankrat under­lag för fortsatt planering och ut­veckling i stads­delen.
  • genom dialog med invånare ge möjlighet för fortsatt ut­veckling av stads­delen, där be­fintliga värden bibe­hålls och ut­vecklas.
  • vara en del i metod­ut­vecklingen för ett samman­hållet arbete där den fysiska miljöns ut­veckling är en del i att stärka den sociala håll­barheten i stads­delen.

Här kan du ta del av sammanfattningen av invånardialogen som förts på Viksäng.
Länk till sammanfattningen.PDF

Har du frågor eller vill du ha mer in­formation om arbetet med stads­dels­analysen? Kontakta med planarkitekt Marie Malmström på telefon 021-39 31 28 eller e-post marie.malmstrom[a]vasteras.se.

Vill du veta mer om arbetet med Social håll­barhet på Viksäng? Kontakta med process­ledare Team Social hållbarhet Mariana Hede på telefon 021-39 27 56 eller e-post mariana.hede[a]vasteras.se.

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 31 28

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?