Logotyp
Visa sökformulär

Planprogram, ortsanalyser och övriga utredningar

Ibland krävs att vi gör lite djupare utredning innan vi kan gå vidare med en detaljplan. Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. Här kan du läsa mer om den typen av dokument.

Om planprogram, ortsanalyser och andra utredningar

Planprogram

I ett planprogram finns de mål och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Skedet med planprogram kan ge de sakägare som berörs möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planeringen.

Ett program tas fram vid svåra planärenden. Det kan till exempel vara om översiktsplanen inte ger tillräckliga riktlinjer eller om planförslaget inte stämmer med översiktsplanen. Hanteringen av planprogram styrs av plan- och bygglagen, PBL.

Ortsanalys

I en ortsanalys samlas den kunskap som behövs för att förstå en orts historia och livsmiljö. I analysen står även om vad som på sikt är viktigt för en positiv utveckling av en ort.

Kunskapsinsamlingen har stort fokus på dialog och lokal förankring hos invånare, näringsliv och föreningar. Analysen blir på så vis ett redskap för att skapa en gemensam bild av en ort.

Ortsanalyser ska göras för i första hand befintliga serviceorter. Det står i Västerås översiktsplan 2026.

Det är Boverket som har utvecklat metoden till stöd för kommunernas arbete med att stärka sina städer och tätorter.

Länk till sidan om ortsanalys för Skultuna.

Länk till sidan om ortsanalys för Kvicksund.

Övriga utredningar

Ibland krävs det att vi utreder ett område lite extra innan det är möjligt att göra en detaljplan eller ett planprogram.

Länk till sidan om planutredning för Pilgatan.

Sågdammen i Skultuna

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

    På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom ska bli 116 hyreslägenheter. 

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?