Ortsanalys och utvecklingsplan Kvicksund

Västerås stad och Eskilstuna kommun arbetar tillsammans för att utveckla Kvicksund. Vi vill att boende och verksamma på orten, och alla invånare som är måna om ortens framtid, ska vara med och bidra till Kvicksunds utveckling. Vi har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund.

Visionsbild av Gehl Architects som visar villaområde, butiker, lekande barn, människor som rör sig vid sjökanten och båtar på vattnet.

Visionsbild framtagen av Gehl Architects

Vi vidareutvecklar Kvicksund

Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare.

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund Pdf, 17.2 MB.

Bilaga till ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund med fokus Nyckelön Pdf, 9 MB.

Syftet med utvecklingsarbetet för Kvicksund

Syftet med dialogarbetet och planen är att

  • nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt planering och utveckling av Kvicksund.
  • identifiera potential och föreslå strategier för utveckling av orten. Det färdiga arbetet ska också kunna fungera som inspiration för olika utvecklingsprojekt med olika initiativtagare.
  • genom dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare, öka engagemanget och intresset för Kvicksunds utveckling.

Temakartor visar barns perspektiv

Under arbetet med Kvicksunds utveckling har vi även fört in barnperspektivet i planeringen. Vi använde en metod som kallas för Barn GIS. Syftet var att ta reda på hur barnen i Kvicksund använder vägarna till och från Tegelvikens skola samt hur de upplever sina utemiljöer. Det var barn i årskurs 4 och 5 från Tegelvikens skola som deltog i arbetet. All information samlades på temakartor. De visar de viktigaste stråken och platserna som barnen har identifierat. Dessa kartor är nu en del av ortsanalysen och utvecklingsplanens bilagor. Hör av dig till vårt Kontaktcenter om du vill ta del av bilagorna.

Så här gick samråds- och dialogprocessen till

Förslaget var utsänt på samråd mellan den 10 juni och den 15 september 2019.

Den 19 juni 2019 höll vi ett samrådsmöte på Tegelvikens skola. Mellan 200 – 300 personer deltog på mötet, vilket var över förväntan!
Mötet handlade både om Ortsanalys och utvecklingsplan - Fokus Nyckelön och Fokus södra Kvicksund.

Den 6 mars 2018 anordnade vi en träff med näringslivet i Kvicksund och den 19 april 2018 en träff med föreningslivet. Båda träffarna var uppskattade och gav mycket bra information som vi tog med oss i det fortsatta arbetet.

Under hösten 2016 och vintern 2017 pågick ett dialogarbete med invånarna på orten.

Stort tack till alla som varit med och delat med sig av sina tankar, synpunkter och idéer!

Kontakt och information

Har du frågor om Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. Ta kontakt med Barbro Sollén Wilcox, 021-39 17 58, barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se

Har du frågor om den fortsatta utvecklingen av Kvicksund. Ta kontakt med Håkan Svärd, 021-39 15 80 hakan.svard[a]vasteras.se

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se