Ortsanalys för Skultuna

Ortsanalysen är ett planerings- och kun­skaps­under­lag. Den kan vara in­spira­tion för olika ut­vecklings­projekt i Skultuna.

Om ortsanalysen

Syftet med en orts­analys för Skultuna är

  • att nå ett samlat planerings- och kun­skaps­underlag för fort­satt arbete med ut­veck­lingen av Skultuna. Det ska även vara väl för­ankrat.
  • att hitta ut­veck­lings­potential och för­eslå rikt­linjer för ut­veckling av orten. Den färdiga analysen ska kunna vara till in­spiration för olika ut­veck­lings­projekt med olika projekt­ägare.
  • att genom dialog med Skultuna­bor, organisationer och närings­liv öka engage­manget och intresset för ortens ut­veck­ling.
  • att ge stöd för kommande detaljplanering och bygglovsprövning i Skultuna tätort.

Ortsanalys för Skultuna Pdf, 13.9 MB.

Analys av kulturhistoriska värden i tätorten Skultuna Pdf, 9.4 MB.

Sågdammen i Skultuna.

Sågdammen i Skultuna

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se