Visa sökformulär

Planprogram för Björnön, pp 29

Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet den 3 juni 2010. Det är nu ett underlag för den fortsatta planeringen på Björnön.

Om planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att fast­ställa vilken funktion Björnön ska ha i fram­tiden. Då med primär in­riktning på rekreation och natur­vård. Samt att även inte­grera och ut­veckla Björnön i sam­spel med kultur­reservatet Gäddeholm. Målet är att stärka och utveckla Björnöns funktion som ett frilufts- och rekreations­område nära staden. Samt att öns natur­värden säkras och sköts på ett ända­måls­enligt sätt.

Solande människor på strand och gräs på Björnön

Björnön

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämnden eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?