Visa sökformulär

Planprogram för väg till södra Kärrbolandet, pp 32

Planprogrammet har blivit godkänt av kommunfullmäktige den 5 mars 2015. Det är nu ett underlag för den fortsatta planeringen av området.

Om planprogrammet

Syftet med programmet är att ge under­lag för planering av ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet. Vägen ska ta vid där den andra etappen av Gäddeholms­vägen slutar, i ett läge öster om Malmen strax nordost om Herrgårds­ängen. Vägen uppskattas till att bli cirka 4-5 kilo­meter lång, beroende på vilken sträckning det blir.

Inriktningen är att vägen ska dras så nära Mälaren som möjligt. Det är med hän­syn till strand­skydd och be­byggelse med mera. Samt att den ansluts till boende­områden på Kärrbo­landet med korta anslutnings­vägar.

Arbetet med plan­programmet är av­slutat. Nästa steg är att göra en detalj­plan där den exakta väg­dragningen bestäms. Det arbetet kan möjligen starta under 2018 eller senare. Att planera, projektera och bygga liknande projekt har tagit i genomsnitt mellan fem och sju år.

Harkievägen slingrar sig genom landskapet

Harkievägen

Handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är be­rörda en tidig in­syn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.