Hållbar plastanvändning

Plastmaterial förenklar vår vardag på många sätt men har också negativa effekter på klimat, miljö och människors hälsa. Efter ett beslut i kommunfullmäktige ska Västerås stad arbeta för att skapa en mer hållbar plastanvändning.

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning

Västerås stad är en stor arbetsgivare som ansvarar för många olika verksamheter. Därför har vi en stor påverkan på hur mycket plast och vilken sorts plast som används i kommunen.

Vi har tagit fram en långsiktig handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås. Den antogs av kommunfullmäktige i februari 2023.
Enligt planen ska vi minska mängden plast i våra verksamheter. Målet är att minska användningen av plast med skadliga ämnen och onödig plast, och att skapa förutsättningar för en hållbar plastanvändning i Västerås.

Handlingsplanen innehåller tre fokusområden:

 • Medvetna inköp och smartare användning
 • Ökad materialåtervinning och sortering
 • Ökad kunskap om hållbar plastanvändning

Planen riktar sig i första hand internt mot kommunens egna verksamheter. Den syftar till att skapa gemensamma prioriteringar inom staden.

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning Pdf, 553.1 kB.

Vägledningar för hållbar plastanvändning

Handlingsplanen innehåller sju vägledningar som ska hjälpa kommunens verksamheter att minska sin plastanvändning.

Rent Västerås logotype

Under 2020 och 2021 genomfördes projektet Plastbanta Västerås. Syftet var att minska användningen av fel plast på fel ställe inom såväl de egna verksamheterna som inom civilsamhälle och evenemang kopplade till Västerås stad, samt att förbereda inför den EU-lag som trädde i kraft i januari 2022. Lagen förbjuder användning av viss engångsplast såsom sugrör, plastbestick och plasttallrikar. Plastbantningen som gjordes var delvis för att förbereda för den nya lagen, men vi tog det längre än så och såg över hela plastanvändningen i staden. På så vis tar vi vårt ansvar och gör en stor insats för miljön och för att skapa ett hållbart samhälle.

Vi har bland annat gjort detta:

 • Arbetat med att ta bort engångsartiklar i plast i form av bestick, tallrikar/assietter, bägare och koppar/muggar.
 • Tagit bort skoskydd på förskolor och skolor.
 • Inventerat kök på skolor och förskolor inom Västerås stad och bytt ut plast med skadliga ämnen och onödig plast mot annat material.
 • Inventerat hemkunskapssalar inom Västerås stad och bytt ut plast med skadliga ämnen och onödig plast mot annat material.
 • Sett över avtal så att plast med skadliga ämnen och onödig plast bytts ut mot miljövänliga alternativ.
 • Samarbetat med näringsliv och civilsamhälle och främja plastbantning även där.

Baltiplast – ett EU-projekt för minskad användning av engångsplast i Östersjöregionen

Baltiplast

Under 2023-2025 deltar Västerås i projektet Baltiplast där vi tillsammans med andra städer, universitet och organisationer i Östersjöregionen arbetar för att användningen av engångsplast och plastförpackningar ska minska.

Projektet kommer att ta fram material och kampanjer som syftar till att hjälpa kommuner, skolor, företag och allmänhet att minska sin plastanvändning.

I Västerås inventerar vi användning av plast på några skolor och förvaltningar. Vi tittar också på hur mycket engångsplast som används under Västerås Cityfestival och är pilotkommun för Plastkampen, som är en kampanj som drivs av Sveriges konsumenter.

Projektet finansieras av Interreg.

Läs mer om projektet på Baltiplasts webbsida.

BALTIPLAST - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Från engångs till flergångs

Sedan den 1 januari 2024 ska den som serverar mat och dryck erbjuda kunden att möjligheten att få maten i en återanvändbar matlåda eller drycken i en återanvändbar mugg.

Här kan du läsa mer om den nya lagstiftningen: Från engångs till flergångs - Västerås (vasteras.se)

Västerås stad och Håll Sverige Rent samarbetar för att minska mängden engångsplast och skräp på Västerås Cityfestival. Samarbetet är en del av vårt arbete i Baltiplast.

Under festivalen 2024 kommer vi bland annat att testa:

 • Flergångssystem hos utvalda matförsäljare för att minska engångsplast och engångsmaterial.
 • Bemannade sorteringsstationer där besökarna kan sortera sitt skräp.
 • Ny hantverks- och återbrukargata med fokus på hållbara försäljare på Hantverkargatan
 • Kommunikationskampanjer riktat till festivalbesökarna

Hållbarhet på Västerås Cityfestival - Västerås Cityfestival (vasterascityfestival.se)

Var med i Plastkampen och minska din användning av plast

En undersökning gjord på uppdrag av Sveriges Konsumenter har visat att nio av tio Västeråsare tycker att det används onödigt mycket plast. Tre av fyra försöker minska på engångsplast och plastförpackningar, framför allt när de handlar i butik.

Nu bjuds alla västeråsare in till att vara med i Plastkampen för att se om det går att minska plastkonsumtionen ytterligare.

Plastkampen drivs av Sveriges Konsumenter. Västerås är pilotkommun som en del av vårt arbete i EU-projektet Baltiplast.

Läs mer och anmäl dig på Sveriges Konsumenters webbplats

 1. Byt ut plastredskap i din matlagning, till trä eller metall
 2. Välj engångsartiklar i trä eller papper.
 3. Innan du använder någon engångsprodukt i plast – tänk efter!
 4. Undvik plastfolie och plastpåsar i kylskåpet – lägg till exempel en tallrik som lock över maten istället.
 5. Tvätta kläder av akryl, polyester och fleece försiktigt, till exempel för hand eller i särskild tvättpåse för att minska utsläpp av mikroplaster.
 6. Använd vattenflaskor i glas eller stål.
 7. Byt ut teflonpannor mot gjutjärn.
 8. Handla kläder i naturliga material, exempelvis ull och bomull.
 9. Ta med egen kasse till butiken när du handlar.
 10. Använd matlådor i glas eller metall.
Stekpanna på en rutig duk. 
Engångsartiklar i papper och trä. 
Fyllda matlådor av glas. 
Färgglada vattenflaskor i stål. 

Vad gör plast för skada?

Varje vecka får du i dig mikroplast motsvarande ett kreditkort (5 gram), enligt Världsnaturfonden, WWF. Det låter ju inte speciellt nyttigt – och hur är det ens möjligt att plasten hamnar i din kropp?

Plast finns i kläder, skor, matförpackningar, elektronik – ja, i stort sett överallt. Till nästan all plast går det åt mängder med olja och fossil energi vid tillverkningen. Det finns också många skadliga ämnen som ger plasten dess egenskaper. Ju mer plast, desto mer skadliga ämnen har vi omkring oss.  

Plast som inte tas om hand hamnar lätt i naturen, och så småningom även i sjöar, vattendrag och hav. Plasten försvinner inte, utan avsöndrar mikroplaster som hamnar i vattnet vi dricker, maten vi äter och luften vi andas.

De skadliga ämnena kan orsaka flera negativa effekter, bland annat hormonstörningar, nedsatt fertilitet, cancer, skador på immunsystemet och allergier.

Lövhög med ett par barnsben klädda med röda byxor sticker upp.
Plast i havet, från Mostphotos.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se