Visa sökformulär

Plastbanta

Plastmaterial förenklar vår vardag på många sätt men har också negativa effekter på klimat, miljö och människors hälsa. Efter ett beslut i kommunfullmäktige ska Västerås stad arbeta för att skapa en mer hållbar plastanvändning.

Vad gör plast för skada?

Varje vecka får du i dig mikroplast motsvarande ett kreditkort (5 gram), enligt Världsnaturfonden, WWF. Det låter ju inte speciellt nyttigt – och hur är det ens möjligt att plasten hamnar i din kropp?

Plast finns i kläder, skor, matförpackningar, elektronik – ja, i stort sett överallt. Till nästan all plast går det åt mängder med olja och fossil energi vid tillverkningen. Det finns också många skadliga ämnen som ger plasten dess egenskaper. Ju mer plast, desto mer skadliga ämnen har vi omkring oss.  

Plast som inte tas om hand hamnar lätt i naturen, och så småningom även i sjöar, vattendrag och hav. Plasten försvinner inte, utan avsöndrar mikroplaster som hamnar i vattnet vi dricker, maten vi äter och luften vi andas.

De skadliga ämnena kan orsaka flera negativa effekter, bland annat hormonstörningar, nedsatt fertilitet, cancer, skador på immunsystemet och allergier.

Lövhög med ett par barnsben klädda med röda byxor sticker upp.
Rent Västerås logotype

Uppdrag från kommunfullmäktige

Vi ska minska mängden plast i våra verksamheter. Målet är att kraftigt begränsa användningen av plast med skadliga ämnen och onödig plast. Det har kommunfullmäktige beslutat.

Västerås stad är en stor arbetsgivare som ansvarar för många olika verksamheter. Därför har vi en stor påverkan på hur mycket plast och vilken sorts plast som används i kommunen.

Det här har vi gjort under 2020 och 2021

Under 2020 och 2021 genomfördes projektet Plastbanta Västerås. Syftet var att minska användningen av fel plast på fel ställe inom såväl de egna verksamheterna som inom civilsamhälle och evenemang kopplade till Västerås stad, samt att förbereda inför den EU-lag som trädde i kraft i januari 2022. Lagen förbjuder användning av viss engångsplast såsom sugrör, plastbestick och plasttallrikar. Plastbantningen som Västerås stad gjort var dels för att förbereda för den nya lagen. Men vi har tagit det längre än så och sett över hela plastanvändningen i staden. På så vis tar vi vårt ansvar och gör en stor insats för miljön och för att skapa ett hållbart samhälle.

Vi har bland annat gjort detta:

 • Arbetat med att ta bort engångsartiklar i plast i form av bestick, tallrikar/assietter, bägare och koppar/muggar.
 • Tagit bort skoskydd på förskolor och skolor.
 • Inventerat kök på skolor och förskolor inom Västerås stad och bytt ut plast med skadliga ämnen och onödig plast mot annat material.
 • Inventerat hemkunskapssalar inom Västerås stad och bytt ut plast med skadliga ämnen och onödig plast mot annat material.
 • Sett över avtal så att plast med skadliga ämnen och onödig plast bytts ut mot miljövänliga alternativ.
 • Samarbetat med näringsliv och civilsamhälle och främja plastbantning även där.

Det här gör vi 2022 och framåt

Vi håller nu på att ta fram en långsiktig handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås. Handlingsplanen är ute på remiss under våren 2022 till nämnder, styrelser och berörda organisationer. Planen förslås innehålla tre fokusområden:

 • Medvetna inköp och smartare användning
 • Ökad materialåtervinning och sortering
 • Ökad kunskap om hållbar plastanvändning
Köksredskap i trä och metall.
Metallbestick.

10 tips på hur du också kan plastbanta

 1. Byt ut plastredskap i din matlagning, till trä eller metall
 2. Välj engångsartiklar i trä eller papper.
 3. Innan du använder någon engångsprodukt i plast – tänk efter!
 4. Undvik plastfolie och plastpåsar i kylskåpet – lägg till exempel en tallrik som lock över maten istället.
 5. Tvätta kläder av akryl, polyester och fleece försiktigt, till exempel för hand eller i särskild tvättpåse för att minska utsläpp av mikroplaster.
 6. Använd vattenflaskor i glas eller stål.
 7. Byt ut teflonpannor mot gjutjärn.
 8. Handla kläder i naturliga material, exempelvis ull och bomull.
 9. Ta med egen kasse till butiken när du handlar.
 10. Använd matlådor i glas eller metall.
Stekpanna i gjutjärn.
Stekpanna i gjutjärn.
Matlådor av glas.
Stekpanna i gjutjärn.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3