Aroslund-Kristiansborg

I de centrala delarna av Västerås ligger Aroslund-Kristiansborg. Området är hem åt drygt 5 500 västeråsare och huserar bland annat Mälardalens Universitet.

Flygbild över Aroslund-Kristiansborg. 

Det här är Aroslund-Kristiansborg

Det centrumnära området Aroslund-Kristiansborg ligger precis norr och öster om cityringen och sträcker sig upp till E18. Förutom Aroslund och Kristiansborg finns även stadsdelarna Blåsbo, Karlsdal, Kopparlunden, Norrmalm, Iggebygärdet och Gåsmyrevreten här.

Mälardalens Universitet är beläget i området och så även Kopparlunden - ett område som har en central plats i Västerås industrihistoria och som är på väg att utvecklas till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av liv.

Vilka bor här?

År 2023 hade Aroslund-Kristiansborg en folkmängd på 5 541 personer. Mellan 2022 och 2023 minskade befolkningen med 145 personer men fram till 2028 förväntas befolkningen öka igen med knappt 200 personer till följd av nybyggnation av bostäder i Kopparlunden. I Aroslund-Kristiansborg bor en större andel yngre vuxna i åldrarna 20 – 29 år samt en lägre andel barn jämfört med Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Aroslund-Kristiansborg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Aroslund-Kristiansborgs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Kommersiell service finns tillgänglig i form av livsmedelsbutik på Aroslund, pizzerior och restaurangen Falkenbergska kvarnen. För den med idrottsintresse ligger fotbolls- och idrottsarenan Arosvallen, Blåsbo fotbollsplaner och Kristiansborgsbadet här. Intill Kristiansborgsbadet hittar du parkmiljöer med stora värdefulla ekar. I området ligger även Mälardalens universitet.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?

Det finns en varggrop bevarad i området? Den kallas Löjtnant Jacks varggrop och ligger på Engvallsgatan. Den anlades 1815 av löjtnant C.G. Jack, bosatt på Persbo Gård som då låg i utkanten av staden. En skylt på staketet runt gropen talar om att krigshjälten Jack byggde varggropen sedan hans jakthund dödats av en varg på gårdsplanen. Jack grävde gropen och lade spön och ris över. På en stolpe i mitten av gropen placerades ett lockbete, exempelvis en höna. Många vintermorgnar hördes drängarna på Persbo gård ropa “varg i gropen”.

Jacks varggrop är ovanligt fin och välgjord. En vanlig varggrop gjordes sällan med samma omsorg, utan bestod egentligen bara av en större grop i marken.

Bebyggelse

verksamhetslokalerna i Kopparlunden är från tidigt 1900-tal. Villorna är främst från 1910-, 1920- och 1930-talet. På 1940- och 1950-talet byggdes flerbostadshus längs E18 och vid ån.

Från 1960-talet till år 2000 tillkom radhus och flerbostadshus, särskilt i de södra delarna längs Norra Ringvägen. Sedan år 2000 har bara några få hus byggts. Kopparlunden kommer snart att omvandlas med upp till 1700 nya bostäder.

I Aroslund-Kristiansborg bor cirka 70 procent i flerbostadshus. Av de övriga 30 procenten bor hälften i småhus och hälften i specialbostäder. Många invånare är nyinflyttade; nästan hälften har bott här i mindre än tre år.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Arosvallen)

29 minuter

10 minuter

7 minuter

7 minuter

Trafik och transporter

I Aroslund-Kristiansborg har du nära till city, busslinjer och huvudcykelstråk. Flera stora gator går genom området: Vasagatan (Västerås längsta gata), Kristiansborgsallén och Skultunavägen. Norra och Östra Ringvägen samt E18 avgränsar området.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se