Bäckby

I de västra delarna av Västerås kommun ligger Bäckby. Stadsdelen är idag hem åt drygt 9 300 västeråsare. På torget mitt i området finns det aktiviteter och mötesplatser för både stora och små.

Flygbild över Bäckby.

Det här är Bäckby

Ungefär fem kilometer väster om Västerås city finns Bäckby. På Bäckby torg finns ett nyrenoverat centrum med stort serviceutbud. Här finns även en aktivitetspark med färgglada klätterredskap som invigdes 2019. Ett kännetecken för stadsdelen är det stora konstverket i form av en totempåle som står utanför Bäckbys bibliotek.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 9 318 personer på Bäckby. Befolkningen har ökat med 237 personer sedan 2021. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttningsöverskott på 237 personer (fler flyttade till än från området). Till och med 2032 förväntas befolkningen på Bäckby öka med cirka 500 personer eller 5 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Åldersfördelningen i befolkningen på Bäckby överensstämmer till stor del med kommungenomsnittet. Det är däremot en något mindre andel invånare i åldrarna 30 – 69 och en något större andel äldre i åldern 70 – 79 år i jämförelse med Västerås totalt. Det är även fler barn och unga upp till 19 år än i Västerås totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Bäckby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Bäckbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Bäckby torg finns ett stort utbud av service bland annat i form av en nybyggd aktivitetspark, ett bibliotek, familjecentrum/öppen förskola samt Bäckby fritidsgård och fritidsklubb. Andra exempel på Bäckby centrums utbud är Bäckbykyrkan, familjeläkarmottagning, barnavårdscentral (BVC) och tandvård. Det kommersiella utbudet består av livsmedelsbutik, kiosk, pizzeria, apotek och postombud. På idrotts- och rekreationstemat erbjuds flera olika möjligheter. Det finns en fotbollsplan vid Bäckby centrum och det finns motionsspår i Bäckbyskogen.

Mitt i Bäckby, från norr till söder, stäcker sig ett grönt stråk. Gröna stråket i centrum har rustats upp under åren 2018-2022. I upprustningen ingår möbler, utegym, lekredskap, scen, belysning, vattenspel och växtlighet. I anslutning till gröna stråket finns även en skatepark och flera lekparker. Vidare spolar kommunen flera isbanor på området under vintern.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?


Låtskrivaren och artisten Ana Diaz är uppvuxen på Bäckby, hon var nominerad till en Grammis i kategorin Årets Nykomling och Årets kompositör år 2016. Även den internationellt kända modellen Roger Dupé är uppvuxen på Bäckby.

På Bäckby finns 441 olika ljuspunkter (gatubelysning och dylikt) och 430 stycken vägskyltar.

Bebyggelse

Förutom några få villor så är all bebyggelse på Bäckby uppförd efter 1965. Bebyggelsen är blandad med både småhus och flerbostadshus. Av bostäderna är nästan alla byggda på 70-talet, ett område med villor i norra delen kom till på 80-talet. Bebyggelsen är i 1-3 plan med några få undantag. Bostadsbeståndet är i stort sett detsamma som Västerås totalt men med en större andel flerbostadshus.

De högsta husen är flerbostadshus, de flesta högre husen är placerade nära Bäckby centrum. Det är först under de sista åren som stadsdelen kompletterats med nya bostäder och fler kompletteringar är planerade eller påbörjade. Det finns även ett område med verksamheter – Bäckby park – som är arbetsplats för många människor.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

bäckby bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Bäckby centrum)

1 timme och 8 minuter

20 minuter

21 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Bäckbyområdet omges av Surahammarsvägen, Köpingsvägen, E18 och Järnbruksgatan. Lisjögatan är en genomfartsgata mellan norr och söder och Välljärnsgatan är en genomfartsgata mellan väst och öst.

Till och från Bäckby tar du dig snabbt med stadslinje 1 (röd). Bussarna går med täta turer rakt igenom Bäckby centrum på en egen bussgata. Bäckby centrum har 7700 m² markvärmda ytor i bland annat Bäckby Torg, busshållplatsen och Gröna stråket. Planteringarna på Bäckby torg är konstbevattnade.

För den som tar sig fram på cykel eller till fots finns goda möjligheter. Det finns huvudcykelstråk som leder dig till city eller mot Erikslund och flera cykelkopplingar i riktning mot öster i gång- och cykeltunnlar samt två kopplingar norrut till Erikslundsområdet, flertalet passager västerut samt två platser att passera järnvägen söderut.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se