Bjurhovda

Några kilometer nordöst om Västerås city ligger Bjurhovda. Ungefär 4 900 västeråsare bor här. Här kan du njuta av friluftsliv i Badelundaområdet och Anundshög.

Flygbild över Bjurhovda. 

Det här är Bjurhovda

Bjurhovda sträcker sig över ett stort område nordöst om Västerås centrum. Förutom själva stadsdelen Bjurhovda är området norrut med Badelunda, Anundshög och Malma inkluderat, liksom västerut med bland annat byarna Berga och Sörby. Här finns alltså en stor variation och du kan njuta av alltifrån historiska lämningar på Anundshög, naturreservat i Badelunda och central puls vid Bjurhovda centrum.

Vilka bor här?

På Bjurhovda bodde det 4 895 personer år 2022. Mellan 2021 och 2022 minskade befolkningen med 6 personer eftersom fler flyttade från än till området. Fram till och med 2032 förväntas befolkningen på Bjurhovda öka 4 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur åldersfördelningen ser ut för kvinnor respektive män på Bjurhovda och innehåller även en jämförelse med Västerås kommun totalt. I stort sett är befolkningspyramiden för Bjurhovda densamma som för kommungenomsnittet.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Bjurhovda kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Bjurhovdas placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

I detta område finns gott om frilufts- och motionsmöjligheter. Från Hälla och upp genom Badelundaområdet finns mängder av motionsspår och precis i anslutning till bostadsområdet Bjurhovda finns motionsspår om 2,5 km i en kuperad bana. Här hittar du även Bjurhovdaparken med en grund pool för lek och svalka. Vidare finns aktivitetsmöjligheter på Malma motorbana, Hälla golfbana och naturupplevelsemöjligheter vid Anundshög i och med den vandringsled som går genom området. Isbana spolas vid den gamla Östra Bjurhovdaskolan. Norr om bostadsbebyggelsen finns en stor skog med fina bär och svampmarker. Genom skogen kan man promenera upp till Badelundaåsen.

I Bjurhovda centrum finns en tillfällig park som anlagts 2021, med stenar, gångar, planteringar och många sittplatser. Nära korsningen Österleden-Bjurhovdagatan finns en livsmedelsbutik.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?


Anundshög (eller Anunds hög) är dels namnet på en storhög (gravhög) i utkanten av Västerås, dels namnet på fornminnesområdet högen ligger i. Högen är Sveriges största gravhög och mäter 9 meter på höjden och ungefär 65 meter i diameter på bredden. En härd under högen har med C14-metoden daterats till 210-540 e.Kr vilket enligt Riksantikvarieämbetet innebär att högen troligen kan dateras till folkvandringstid-vikingatid.

Badelundaåsen är en lång och stor rullstensås i Svealand. Åsen går från Nyköpingstrakten i Södermanland till sjön Siljan i Dalarna och är känd för många fornminnen, särskilt i trakterna kring Badelunda strax utanför Västerås, som givit åsen dess namn.

Musikerna och låtskrivarna Embee och Promoe, som var med och startade bandet Looptroop, är båda födda i Badelunda.

För dig som gillar belysning kan vi avslöja att det i detta område finns hela 694 ljuspunkter (gatubelysning etc).

Bebyggelse

Området består av stadsdelen Bjurhovda där det finns både flerbostadshus och småhus. I södra delen finns flerbostadshusen och i norra delen småhus. De flesta flerbostadshusen har 2-4 våningar. Centralt i stadsdelen finns ett högre punkthus. Samtliga flerbostadshus byggdes under 1960 och 1970-talet. Det finns småhus i området som är byggda innan 1930-talet men en majoritet av husen har byggts successivt från 1960-talet framåt. Villorna längst upp i norr längs med Tillbergaleden och villorna på Skivyxvägen byggdes i slutet av 80-talet och början av 90-talet.

I området finns det, utöver bostäderna i Bjurhovda, mindre bebyggelsegrupper med villor på landsbygden. Bland annat längs med Tortunavägen, i Berga och i området kring Anundshög och Badelunda. Husen där är av blandade åldrar alltifrån innan år 1900 till hus som är byggda efter 2010.

Totalt i Bjurhovda ligger närmare tre av fyra bostäder i flerbostadshus vilket är något över genomsnittet för kommunen. Dessa bostäder utgörs nästintill uteslutande av bostadsrätter. Det finns betydligt fler stora lägenheter med fyra eller flera rum jämfört med Västerås totalt.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Bjurhovda skatepark)

1 timme och 3 minuter

19 minuter

18 minuter

12 minuter

Trafik och transporter

Området omges av Tillbergaleden, Tortunavägen/Bjurhovdagatan/väg 692 och Österleden. Riksväg 694 tar dig rak igenom områdets mitt, från Tillbergaleden till E18/Irsta via Badelundaområdet.

Stadsbusslinje 1 (röd) går med täta turer mot city via sjukhusområdet. Även linje 24 går igenom området. Huvudcykelstråk går genom Bjurhovda, mot Anundshög åt ena hållet och mot city åt andra hållet.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se