Badelundaåsen och Bjurhovdaskogen

Vi utvecklar natur- och kulturmiljöområdet som ligger på Bjurhovda och Badelunda. Förslaget till handlingsplan har varit utsänt på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Flygbild över skogs- och naturområdet på och kring Anundshög i Badelunda.

Anundshög är en populär del av natur- och kulturmiljöområdet i Badelunda

I Bjurhovdaskogen och på Badelundaåsen finns fina och välbesökta områden med natur och kulturmiljö. Vi arbetar nu med att utveckla, förbättra och bevara dessa områden. I det arbetet har vi bland annat samlat in svar via en webbenkät och en karta. Svaren som vi har fått i invånardialogen är en grund i den handlingsplan som nu tas fram.

Här kan du läsa om förarbetet som gav oss grunden till den handlingsplan vi nu arbetar med.

Under oktober 2020 fanns en webbenkät med frågor om hur du som besökare upplever och använder naturområdet i Bjurhovdaskogen och på Badelundaåsen. Här kan du se några exempel på frågor i enkäten:

 • När besöker du området?
 • Vilka delar av området besöker du?
 • Vad gör du i dessa områden?
 • Vad är det som folk gillar med området?
 • Vad får dig att trivas där?

Vi fick in cirka 250 svar och är tacksamma för att så många tog sig tid att svara på frågorna i enkäten. Det hjälper oss med hur vi ska göra området ännu mer uppskattat.

Totalt deltog över 250 personer i enkätundersökningen. I den interaktiva webbkartan pekades 118 platser ut, med kommentarer. Det här är en sammanfattning av svaren.

Nästan hälften av de som svarat på enkäten besöker området flera gånger i veckan. Besök sker både på vardagar och helger. Det område som besöks mest regelbundet är åslandskapet. Motionsspåret används också flitigt av de svarande. Få använder dock utegymmet regelbundet. Ungefär en fjärdedel använder motionsspåret högst en gång per år, Bjurhovdaskogen besöks också endast en gång per år av svarande. En slutsats av detta kan vara att området är tvådelat i vilka som använder det. Troligen används Bjurhovdadelen av de som bor i närområdet medan åsen lockar besökare mer brett.

De huvudsakliga aktiviteterna inom området är att: Vara ute i skog och mark; gå, lunka och löpa; njuta av växter och djur. Dessa aktiviteter sker varje vecka. Lite mer specifika aktiviteter som vandring och cykling utförs också av många svarande, men inte lika ofta under året. Exempel på svar som förekommer mer sällan är att man orienterar, geocachar, tältar eller utövar yoga/meditation i området, dessa aktiviteter utförs också mer sällan under året. Några få av de svarande uppger att de rider inom området. Relativt många uppger att de plockar bär och svamp, särskilt med tanke på att det är en aktivitet som är begränsad till vissa delar av året. Hundpromenader är vanligt flera gånger i veckan för dem som skriver att de rastar sin hund i området. 54 deltagare i dialogen har svarat att de gör annat på området, och då handlar det främst om att besöka Anundshög och titta på fornlämningar eller att besöka cafét.
Slutsatsen är att området är viktigt för allmän rekreation och motion.

Rent generellt är de svarande nöjda med området. Sammantaget så utgör kategorierna mycket nöjd och ganska nöjd åtminstone cirka fyra av fem svarande för de flesta frågeområden. Särskilt nöjda är de svarande med kulturvärdena. Många är även nöjda med växt- och djurlivet. Minst andel nöjda, och även störst andel inte alls nöjda, är de svarande med kollektivtrafiken till området. Lite mindre nöjdhet kan också ses för rastplatser, toaletter, eldstäder, soptunnor och liknande.

Det absolut viktigaste (första- och andrahandsval) för trivseln i området är att det finns markerade spår och leder. Iordningställda rastplatser, intressanta kulturvärden och att området är fritt från oönskade ljud och buller var också viktigt för trivseln. Lägst värdering ges för resa kollektivt till området.

Promenadväg med stora träd till höger.

En tredjedel av de svarande bor inom en halv kilometer från området. Cirka en fjärdedel bor mellan en och två kilometer ifrån, och knappt två femtedelar bor längre än två kilometer ifrån området. Två tredjedelar var kvinnor/flickor, och en tredjedel män/pojkar. Framförallt har personer mellan 30 och 64 år svarat. Tillsammans utgör den gruppen totalt fyra femtedelar av de svarande.

Här kan du ta del av svaren i kartan. Vi har bland annat frågat efter:

 • favoritplatser
 • platser som är särskilt viktiga för någon aktivitet
 • platser som behöver förbättras på något sätt

Se favoritplatser i kartan

Bild från dialogkartan med vy över Bjurhovdaskogen och Badelunda.

Nu jobbar vi med att sammanställa svar och inventeringar av natur- och kulturmiljövärden i en kartläggning. Den blir grunden till en handlingsplan för området. I den vägs olika intressen mot varandra. Handlingsplanen använder vi sedan för att utveckla och förbättra området. Det kan till exempel vara att

 • bevara och utveckla värden med natur och kulturmiljö
 • utveckla och göra tillgängligheten bättre för rekreation i området
 • säkerställa och utveckla de biologiska och kulturella värden.

Vi beräknar att besluta om handlingsplanen under 2024.

Kontakta oss

Christina Schyberg

Ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021‑39 25 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se