Visa sökformulär

Sammanfattning dialog Badelunda/Bjurhovda

Totalt deltog över 250 personer i enkätundersökningen. I den interaktiva webbkartan pekades 118 platser ut, med kommentarer. Det här är en sammanfattning av svaren.

Populära motionsspår

Nästan hälften av de som svarat på enkäten besöker området flera gånger i veckan. Besök sker både på vardagar och helger. Det område som besöks mest regelbundet är åslandskapet. Motionsspåret används också flitigt av de svarande. Få använder dock utegymmet regelbundet. Ungefär en fjärdedel använder motionsspåret högst en gång per år, Bjurhovdaskogen besöks också endast en gång per år av svarande. En slutsats av detta kan vara att området är tvådelat i vilka som använder det. Troligen används Bjurhovdadelen av de som bor i närområdet medan åsen lockar besökare mer brett.

Viktigt för rekreation och motion

De huvudsakliga aktiviteterna inom området är att: Vara ute i skog och mark; gå, lunka och löpa; njuta av växter och djur. Dessa aktiviteter sker varje vecka. Lite mer specifika aktiviteter som vandring och cykling utförs också av många svarande, men inte lika ofta under året. Exempel på svar som förekommer mer sällan är att man orienterar, geocachar, tältar eller utövar yoga/meditation i området, dessa aktiviteter utförs också mer sällan under året. Några få av de svarande uppger att de rider inom området. Relativt många uppger att de plockar bär och svamp, särskilt med tanke på att det är en aktivitet som är begränsad till vissa delar av året. Hundpromenader är vanligt flera gånger i veckan för dem som skriver att de rastar sin hund i området. 54 deltagare i dialogen har svarat att de gör annat på området, och då handlar det främst om att besöka Anundshög och titta på fornlämningar eller att besöka cafét.
Slutsatsen är att området är viktigt för allmän rekreation och motion.

Många är nöjda med området

Rent generellt är de svarande nöjda med området. Sammantaget så utgör kategorierna mycket nöjd och ganska nöjd åtminstone cirka fyra av fem svarande för de flesta frågeområden. Särskilt nöjda är de svarande med kulturvärdena. Många är även nöjda med växt- och djurlivet. Minst andel nöjda, och även störst andel inte alls nöjda, är de svarande med kollektivtrafiken till området. Lite mindre nöjdhet kan också ses för rastplatser, toaletter, eldstäder, soptunnor och liknande.

Träd bredvid en promenadväg

Många svarar att de gärna går eller joggar på de promenadstigar som finns i området. Foto: Johan Bäckman

Markerade spår viktigt för trivsel

Det absolut viktigaste (första- och andrahandsval) för trivseln i området är att det finns markerade spår och leder. Iordningställda rastplatser, intressanta kulturvärden och att området är fritt från oönskade ljud och buller var också viktigt för trivseln. Lägst värdering ges för resa kollektivt till området.

Många närboende har deltagit i dialogen

En tredjedel av de svarande bor inom en halv kilometer från området. Cirka en fjärdedel bor mellan en och två kilometer ifrån, och knappt två femtedelar bor längre än två kilometer ifrån området. Två tredjedelar var kvinnor/flickor, och en tredjedel män/pojkar. Framförallt har personer mellan 30 och 64 år svarat. Tillsammans utgör den gruppen totalt fyra femtedelar av de svarande.

Tillbaka till sidan Tyck till om Badelundaåsen och Bjurhovdaskogen

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 21 juni

  Allmänhetens frågestund börjar klockan 13.00 i kommunfullmäktigesalen. Den pågår i max 15 minuter. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Finns det inga frågor direkt klockan 13 startar sammanträdet och då får inga frågor ställas. Allmänheten får närvara på den öppn...

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!