Visa sökformulär

Haga-Malmaberg

Ett par kilometer nordöst om Västerås city finner du Haga-Malmaberg. Här bor det strax över 10 000 personer i en bebyggelse som vuxit fram sedan tidigt 1900-tal.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Haga-Malmaberg

Haga-Malmaberg är ett trivsamt område som ligger ett par kilometer från city och börjar söderifrån sett vid Korsängsmotet på E18. Västerut avgränsas området av järnvägen och norrut av Österleder/Norrleden. Förutom Haga och Malmaberg ligger även stadsdelen Sandgärdet här.

Runt om i området finns ett gott utbud av både service, grönområden och skolor. Det finns även ett centrum - Malmabergs centrum. När man kommer in i Västerås med tåg norrifrån får man bra utsikt över Haga, till exempel är de fem höghusen på Rekylgatan lätta att känna igen.

Vilka bor här?

År 2020 bodde det 10 079 personer i Haga-Malmaberg. Till och med 2030 förväntas befolkningen öka med 2,4 procent eller 237 personer. Mellan 2019 och 2020 ökade befolkningen med 36 personer till följd av ett positivt födelsenetto på 18 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled) samt ett flyttningsöverskott på 18 personer (fler flyttade till än från området).

I befolkningspyramiden visas åldersfördelningen för kvinnor och män i Haga-Malmaberg i jämförelse med Västerås kommun totalt. Jämförelsen visar att Haga-Malmaberg har en större andel vuxna i åldrarna 20 – 34 år och en mindre andel barn än Västerås kommun totalt. För 20 – 34 åringar är skillnaden allra störst för män.

Ålder i tabell

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Haga-Malmaberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Haga-Malmabergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Det finns två grundskolor på Haga-Malmaberg, den kommunala Malmabergsskolan för år F-6 och den fristående Grundskolan Äventyret för år F-9. På Malmabergsskolan har man närhet till skog och park vilket gör att barnen enkelt kommer ut i naturen. Här finns även ett fritidshem. Förskolorna på området är åtta till antalet och de är utspridda runt om i området. Bland annat finns Malmabergs förskola som har en stor gård med både fruktträd och bärbuskar som ligger ut mot husen vid Stentorpsgatan. Haga förskola ligger naturskönt precis bredvid Hagaparken.

Fyra boenden för personer med funktionsnedsättning, två missbruksboenden och tre äldreboenden, finns i detta område. Vid Släggargatans gruppsbostad ligger även Malmabergs mötesplats medan Resmilans mötesplats finns i samma lokaler som Resmilans servicehus. I närheten av Resmilan och Odensvi vårdcentral ligger Odensvi familjecentrum och öppna förskola.

Malmabergs centrum är beläget vid rondellen där Malmabergsgatan byter namn till Lugna gatan. Här finns livsmedelsbutik, kiosk, frisör och konditori. Restauranger och pizzerior finns både vid centrum och i övriga delar av Haga-Malmaberg.

Malmabergsskogen är en populär stadsdelsskog med utrymme för rekreation och lek. Lekmöjligheter finns det även gott om på någon av områdets nio lekplatser. Gläntans lekplats är en områdeslekplats med bland annat ett stort lekskepp med rutschbana och Svarvarparkens lekplats är en större stadsdelslekplats med många lekvärden för olika åldrar, tex hängmattor, gungor, lekhus, sandlek, klätterlek, släntrutsch och balansslinga. Båda lekplatserna har god tillgänglighet. För den som gillar att åka skridskor finns två isbanor här under vintertid: Malmabergsskolans isbana och Östra utmarkens isbana.

Visste du att?

Det finns 82 stycken parkbänkar och 922 vägskyltar på Haga-Malmaberg.

Bebyggelse

I Haga-Malmaberg finns både småhus och flerbostadshus. De äldsta husen är villor i södra delarna av Haga från 1910-talet men det var på 30- och 40-talet det byggdes mest i Haga och Sandgärdet, både villor och flerbostadshus. Flerbostadshusen har 3–4 våningar. På 50-talet byggdes området ut österut, och stadsdelen Malmaberg skapades. Även här byggdes både lägre flerbostadshus och småhus. Under 60-talet fortsatte utbyggnaden av kommundelen, nu byggdes även några höga punkthus på Rekylgatan.

I Haga-Malmaberg bor åtta av tio invånare i flerbostadshus vilket är klart över kommungenomsnittet. Av dessa bor en klar majoritet i bostadsrätter. Endast en av tio bor i småhus och resterande delen av befolkningen bor i specialbostäder. Detta innefattar bland annat studentbostäder och särskilda boenden för äldre.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Östra utmarkens lekplats)

42 minuter

13 minuter

8 minuter

8 minuter

Trafik och transporter

Haga-Malmaberg nås i öster via yttre ringvägen, det vill säga Österleden och Norrleden. Från söder når du området via Tråddragargartan, Malmabergsvägen och E18. Genom hela området sträcker sig Malmabergsgatan/Lugna gatan.

Ett huvudcykelstråk går upp från city längs Malmabergsgatan mot Finnslätten och ett huvudcykelstråk går längs Tråddragargatan. Stadsbusslinje 4 (grön) går genom området upp till Finnslätten, vilken har täta avgångar i högtrafik. Även linje 24 går igenom området till centralen. Längs Tråddragargatan går även stadsbusslinje 1 (röd) i anslutning till sjukhusområdet.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 00 00

Det här händer i Västerås

  • Byggnadsnämnden sammanträder den 15 juni

    Onsdagen den 15 juni sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

  • Dags att rösta på årets sommarbio

    Äntligen! Efter två somrar utan sommarbio är det snart dags att ta med filten eller stolen till Lögstrand och njuta av en bra film. Men först ska du rösta på vilken film du vill se.