Haga-Malmaberg

Ett par kilometer nordöst om Västerås city finner du Haga-Malmaberg. Här bor det närmare 9 800 personer i en bebyggelse som vuxit fram sedan tidigt 1900-tal.

Flygbild över Haga-Malmaberg.

Det här är Haga-Malmaberg

Haga-Malmaberg är ett trevligt område några kilometer från centrum, som börjar vid Korsängsmotet på E18. Området gränsar till järnvägen i väster och Österleden/Norrleden i norr. Här finns även stadsdelen Sandgärdet.

Området har gott om service, grönområden och skolor, samt ett centrum - Malmabergs centrum. När man kommer med tåg norrifrån till Västerås, får man en bra utsikt över Haga, inklusive de fem höghusen på Rekylgatan.

Vilka bor här?

År 2023 bodde 9 772 personer i Haga-Malmaberg vilket är en minskning med 218 personer jämfört med 2022. Befolkningen förväntas öka med knappt 250 personer fram till år 2028 eftersom många invånare är i barnafödande ålder. För närvarande finns det få barn i området, men en hög andel unga vuxna mellan 20 och 39 år jämfört med hela Västerås kommun.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Haga-Malmaberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Haga-Malmabergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Malmabergsskogen är en populär skog för rekreation och lek. Området har nio lekplatser, inklusive Gläntans lekplats med ett stort lekskepp och Svarvarparkens lekplats med olika lekredskap som hängmattor, gungor och klätterlek. Båda lekplatserna är tillgängliga för alla. På vintern finns två isbanor: Malmabergsskolans och Östra utmarkens isbana.

Malmabergs centrum ligger vid rondellen där Malmabergsgatan blir Lugna gatan. Här finns en livsmedelsbutik, kiosk, frisör och konditori. Det finns även restauranger och pizzerior både i centrum och andra delar av Haga-Malmaberg.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Bebyggelse

I Haga-Malmaberg finns både småhus och flerbostadshus. De äldsta husen är villor från 1910-talet i södra Haga, men mest byggdes på 1930- och 1940-talet i Haga och Sandgärdet. Flerbostadshusen har 3-4 våningar. På 1950-talet byggdes Malmaberg med flerbostadshus och småhus, och på 1960-talet tillkom höghus på Rekylgatan.

I Haga-Malmaberg bor åtta av tio invånare i flerbostadshus, mestadels bostadsrätter, vilket är över kommungenomsnittet. En av tio bor i småhus, och resten bor i specialbostäder som studentbostäder och äldreboenden.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Östra utmarkens lekplats)

42 minuter

13 minuter

8 minuter

8 minuter

Trafik och transporter

Haga-Malmaberg nås österifrån via Österleden och Norrleden, och söderifrån via Tråddragargatan, Malmabergsvägen och E18. Malmabergsgatan/Lugna gatan går genom hela området.

Ett huvudcykelstråk går från city längs Malmabergsgatan mot Finnslätten och ett annat längs Tråddragargatan. Flera stadsbusslinjer trafikerar området.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se