Visa sökformulär

Haga-Malmaberg

Ett par kilometer nordöst om Västerås city finner du Haga-Malmaberg. Här bor det strax över 10 000 personer i en bebyggelse som vuxit fram sedan tidigt 1900-tal.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Haga-Malmaberg

Haga-Malmaberg är ett trivsamt område som ligger ett par kilometer från city och börjar söderifrån sett vid Korsängsmotet på E18. Västerut avgränsas området av järnvägen och norrut av Österleden/Norrleden. Förutom Haga och Malmaberg ligger även stadsdelen Sandgärdet här.

Runt om i området finns ett gott utbud av både service, grönområden och skolor. Det finns även ett centrum - Malmabergs centrum. När man kommer in i Västerås med tåg norrifrån får man bra utsikt över Haga, till exempel är de fem höghusen på Rekylgatan lätta att känna igen.

Vilka bor här?

År 2021 bodde det 10 021 personer i Haga-Malmaberg. Mellan 2020 och 2021 minskade befolkningen med 64 personer till följd av ett negativt födelsenetto på 5 personer (antalet barn som föddes var färre än antalet personer som avled) samt ett flyttningsunderskott på 59 personer (fler flyttade från än till området). Befolkningen i Haga-Malmaberg förväntas vara någorlunda oförändrad och endast öka med 22 personer till år 2031. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

I befolkningspyramiden visas åldersfördelningen för kvinnor och män i Haga-Malmaberg i jämförelse med Västerås kommun totalt. Jämförelsen visar att Haga-Malmaberg har en större andel vuxna i åldrarna 20 – 34 år och en mindre andel barn än Västerås kommun totalt. För 20 – 34 åringar är skillnaden allra störst för män.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Haga-Malmaberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Haga-Malmabergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Det finns två grundskolor på Haga-Malmaberg, den kommunala Malmabergsskolan för år F-6 och den fristående Grundskolan Äventyret för år F-9. På Malmabergsskolan har man närhet till skog och park vilket gör att barnen enkelt kommer ut i naturen. Här finns även ett fritidshem. Förskolorna på området är åtta till antalet och de är utspridda runt om i området. Bland annat finns Malmabergs förskola som har en stor gård med både fruktträd och bärbuskar som ligger ut mot husen vid Stentorpsgatan. Haga förskola ligger naturskönt precis bredvid Hagaparken.

Fyra boenden för personer med funktionsnedsättning, två missbruksboenden och tre äldreboenden, finns i detta område. Vid Släggargatans gruppbostad ligger även Malmabergs mötesplats medan Resmilans mötesplats finns i samma lokaler som Resmilans servicehus. I närheten av Resmilan och Odensvi vårdcentral ligger Odensvi familjecentrum och öppna förskola.

Malmabergs centrum är beläget vid rondellen där Malmabergsgatan byter namn till Lugna gatan. Här finns livsmedelsbutik, kiosk, frisör och konditori. Restauranger och pizzerior finns både vid centrum och i övriga delar av Haga-Malmaberg.

Malmabergsskogen är en populär stadsdelsskog med utrymme för rekreation och lek. Lekmöjligheter finns det även gott om på någon av områdets nio lekplatser. Gläntans lekplats är en områdeslekplats med bland annat ett stort lekskepp med rutschbana och Svarvarparkens lekplats är en större stadsdelslekplats med många lekvärden för olika åldrar, tex hängmattor, gungor, lekhus, sandlek, klätterlek, släntrutsch och balansslinga. Båda lekplatserna har god tillgänglighet. För den som gillar att åka skridskor finns två isbanor här under vintertid: Malmabergsskolans isbana och Östra utmarkens isbana.

Visste du att?

Det finns 82 stycken parkbänkar och 922 vägskyltar på Haga-Malmaberg.

Bebyggelse

I Haga-Malmaberg finns både småhus och flerbostadshus. De äldsta husen är villor i södra delarna av Haga från 1910-talet men det var på 30- och 40-talet det byggdes mest i Haga och Sandgärdet, både villor och flerbostadshus. Flerbostadshusen har 3–4 våningar. På 50-talet byggdes området ut österut och stadsdelen Malmaberg skapades. Även här byggdes både lägre flerbostadshus och småhus. Under 60-talet fortsatte utbyggnaden av området, nu byggdes även några höga punkthus på Rekylgatan.

I Haga-Malmaberg bor åtta av tio invånare i flerbostadshus vilket är klart över kommungenomsnittet. Av dessa bor de flesta i bostadsrätter. Endast en av tio bor i småhus och resterande delen av befolkningen bor i specialbostäder. Detta innefattar bland annat studentbostäder och särskilda boenden för äldre.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Östra utmarkens lekplats)

42 minuter

13 minuter

8 minuter

8 minuter

Trafik och transporter

Haga-Malmaberg nås i öster via yttre ringvägen, det vill säga Österleden och Norrleden. Från söder når du området via Tråddragargatan, Malmabergsvägen och E18. Genom hela området sträcker sig Malmabergsgatan/Lugna gatan.

Ett huvudcykelstråk går upp från city längs Malmabergsgatan mot Finnslätten och ett huvudcykelstråk går längs Tråddragargatan. Stadsbusslinje 4 (grön) går genom området upp till Finnslätten, vilken har täta avgångar i högtrafik. Även linje 24 går igenom området till centralen. Längs Tråddragargatan går även stadsbusslinje 1 (röd) i anslutning till sjukhusområdet.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

Det här händer i Västerås

 • Nationaldagsfirande på Djäkneberget

  Som en uppföljning på förra årets succé bjuder Västerås stad vid årets nationaldagsfirande på Djäkneberget på livemusik, allsång och härlig stämning. Vi kan med glädje presentera artisterna Timo Räisänen, Melanie Wehbe, Fanny Wistrand, Eric Bibb, Miriam Aida samt Nassim Al Fakir, som även kommer att...

 • Kulturfestivalen Berget

  Efter det traditionella nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni fortsätter festen med Kulturfestivalen Berget. Det bjuds på både uppträdanden från lokala band och melodifestivaldeltagaren Melanie Wehbe. Kulturfestivalen Berget pågår mellan klockan 18 och 21.

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!