Hammarby

I västra Västerås ligger Hammarby, som inkluderar industriområdet Hacksta och Västerås hamn. Stadsdelen är idag hem åt cirka 4 000 västeråsare.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Hammarby

Hammarby ligger 2,5 kilometer väster om Västerås city. I området finns också Sjöhagen, en del av Johannisberg, Hacksta industriområde, Västerås hamn och Lövuddens badplats. Området avgränsas av Narvavägen, Köpingsvägen, Surahammarsvägen (riksväg 66) och Råbyskogen. Det finns bra cykelförbindelser, och det är cirka en kilometer till Mälaren.

Hammarby är känt för närheten till Råbyskogen med fina motions- och cykelspår. Området runt kvartersbiblioteket och närlivsbutiken kallas ofta Hammarby centrum.

Vilka bor här?

På Hammarby bodde 3 963 personer år 2023 vilket är en minskning med 62 personer jämfört med 2022. Prognosen för Hammarby är att befolkningsmängden förväntas öka med 21 personer fram till 2028. Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar på Hammarby, den innehåller även en jämförelse med Västerås kommun totalt. Åldersfördelningen på Hammarby är ungefär densamma som genomsnittet för Västerås kommun.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Hammarby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Hammarbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På det som kallas ”Hammarby centrum” finns ett kvartersbibliotek, livsmedelsbutik och pizzeria/restaurang. Runt om i Hammarby ligger mindre och mellanstora lekplatser, grusplan, gräsplan, asfalterad tennisplan, hundrastgård och motionsspår i den angränsande Råbyskogen. I Råbyskogen finns 2,5 kilometer kuperad bana sam ett mindre utegym. Västerås stad har arbetat med att skapa och lyfta fram välkomnande entréer till Råbyskogen. För den idrottsintresserade erbjuder Klövernhallen tre fullstora idrottsplaner för innebandy, handboll, fotboll, volleyboll, badminton och basket. Västerås Brottarklubb, Västerås Bordtennisklubb, Västerås Bågskytteklubb och Västerås Judoskola har egna lokaler i hallen.

På Lövudden, som ligger i den södra delen av området Hammarby, ligger en uppskattad badplats. Här finns stora gräsytor, en grillplats, toalett och en liten sandstrand som lämpar sig väl för barnfamiljer.

Hammarby erbjuder en relativt en stor arbetsmarknad där Hacksta industriområde och Gustavsvik sysselsätter med mer än 2 600 personer. Många arbetstillfällen finns inom handel, tillverkning och utvinning.

I "Hammarby centrum" finns ett kvartersbibliotek, livsmedelsbutik och pizzeria/restaurang. Hammarby har flera mindre och mellanstora lekplatser, en grusplan, gräsplan, asfalterad tennisplan, hundrastgård och motionsspår i närliggande Råbyskogen. I Råbyskogen finns en 2,5 kilometer kuperad bana och ett utegym. Klövernhallen har tre fullstora idrottsplaner för innebandy samt flera andra bollsporter och kampsport. Lövudden, på södra Hammarby, har en populär badplats med stora gräsytor, grillplats, toalett och en liten sandstrand som passar barnfamiljer.

Hammarby har en stor arbetsmarknad med över 2 600 anställda i Hacksta industriområde och Gustavsvik, främst inom handel, tillverkning och utvinning.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

 

Bebyggelse

Under 1961–1970 byggdes många bostäder på Hammarby. Sedan 2002 har endast 14 hyresrätter tillkommit. Bebyggelsen varierar i olika delar av Hammarby, men består mest av radhus, kedjehus och parhus som ligger i större grupper med samma hustyper. I mitten av området finns elva större flerbostadshus som tydligt skiljer sig från resten av bebyggelsen och markerar det gamla centrumet.

Hammarby har en hög andel hyresrätter jämfört med andra områden, medan andelen bostadsrätter är låg. Det finns få stora lägenheter (4 rum eller fler) i flerbostadshus. Bostadsrättslägenheter finns främst kring Krumeluren, och småhus kring Nybyggevägen.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

hammarby begyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Hammarby centrum)

39 minuter

13 minuter

14 minuter

10 minuter

Trafik och transporter

Hammarby är omringat av de stora trafiklederna väg 55 och Köpingsvägen. Inom området är gång- och biltrafik mestadels separerade. Det finns cykel- och gångvägar till centrum längs Köpingsvägen i söder och via Vetterstorp och Oxbacken. Stadsbussar trafikerar hela området och det finns flera busshållplatser.

I mitten av 1950-talet bestod området där Hammarby senare skulle växa fram till största delen av skog och åkermark. Det var Hammarbacksvägen med sina uppradade lamellhus och villorna utmed Nybyggevägen, som låg utmed det stora skogsområde som senare skulle bli Råbyskogen, som utgjorde utkanten av Västerås. Vid denna tid byggdes även bostadsområdet Krumeluren som stod helt färdigt 1956.

Västerås växte mycket under denna tid, med expansionen av ASEA och Svenska metallverken som stark bidragande faktor. Behovet av anställda var ständigt stort och inflytten av nya invånare till Västerås innebar att nya stadsdelar växte fram. Under 1960-talet växte större delen av det Hammarby vi känner idag fram. Det var ASEA, som ägde stora delar av marken, som beslutade att tillsammans med Mimer bygga den nya stadsdelen. Man byggde större delen av bostadsbeståndet som enbostadshus, med undantag för de höga skivhusen i mitten av stadsdelen. Stadsdelen har varit relativt oförändrad sedan dess. I stadsdelens centrala delar, som placerades i anslutning till de stora flerbostadshusen, fanns bland annat Konsumbutik, frisör, ungdomsgård och korvkiosk.

Hammarby ger med sitt byggnadsbestånd, typer och utformning, en god bild av 1950- och 1960-talens bostads- och byggnadskultur. Hammarby står, vad gäller plan och bebyggelse, i skiljelinjen mellan gammalt och nytt. En sammansatt miljö, i tidstypiskt och i det mesta välbehållet skick, men idag ligger området vid sidan av allfartsvägen.

År 2020-2021 genomfördes en stadsdelsanalys och dialoger med boende på Hammarby. I stadsdelsdialogen fick de boende berätta om vad de tycker om i sin omgivning samt markera ut platsen på karta. Resultatet av undersökningen kan ses på kartan nedan.

De boende i området tycker om att röra på sig, det är i alla fall vad man utryckt kring vilka områden man gillar. Råbyskogen används ofta för motion och är en favoritplats för sin rika grönska. Andra platser som inte har markerats men som i dialog med boende på Hammarby har uttryckts vara välbesökta är hundrastgården och Nybyggeskolans fotbollsplan.

Grönytor och aktivitetsplaner används ofta och är också märkta som favoritplatser. Det finns också några fall där man utryckt dessa platser som otrygga.

Längs Surahammarsvägen går ett stråk där det finns önskemål om förbättring. Dessa handlar till mestadels om att få bort de buller som kommer från trafikleden.

Här kan du läsa mer om vad som gjorts inom projektet Fokus Hammarby under åren 2020-2021:

Slutrapport Fokus Hammarby 2021

Kartbild med prickar som medborgare fått placera ut på sina favoritplatser.

Under 2021 har Teknik och fastighetsförvaltningen genomfört trygghetsprojektet ”Tyck till om din stadsdel” på Hammarby. Tyck om din stadsdel innebär att invånarna får ge förslag på, och prioritera insatser för ökat trygghet och trivsel till en summa av 500 000 kr. ”Tyck om din stadsdel” är årligen återkommande och varje år väljs en av Västerås stad- eller kommundelar ut till projektet.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se