Jakobsberg-Pettersberg

Ett par kilometer väster om Västerås city ligger Jakobsberg-Pettersberg.
Området avgränsas av E18 i norr, city i väster och Oxbacken i söder och är idag hem åt nästan 7 600 västeråsare.

Flygbild över Jakobsberg-Pettersberg. 

Det här är Jakobsberg-Pettersberg

Precis öster om stadskärnan hittar vi området Jakobsberg-Pettersberg, som är ett av Västerås mest kuperade områden. De citynära stadsdelarna som ligger inom detta område förutom Jakobsberg och Pettersberg är Ormberget, Trumslagarbacken, Vetterslund och en del av Västermalm. Här hittar du bland annat Petterbergs centrum, folkhögskolan och en uppskattad pulkabacke i Pettersbergsskogen.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 7 581 personer på Jakobsberg-Pettersberg vilket var en ökning med 6 personer sedan 2021. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttningsöverskott på 9 personer (fler flyttade till än från området) och ett negativt födelsenetto på 3 personer (antalet barn som föddes var färre än antalet personer som avled). Fram till och med 2032 förväntas befolkningen i området öka något, ökningen förväntas bli knappt 4 procent eller 275 personer. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar att befolkningsstrukturen på Jakobsberg-Pettersberg i princip är densamma som i Västerås kommun totalt för män, men med en viss skillnad för kvinnor: Det är en något större andel kvinnor i 70–90+ år och en lägre andel kvinnor i åldrarna 30 – 59 år än i Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Jakobsberg-Pettersberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Jakobsberg-Pettersbergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Vid Pettersbergs centrum ligger Pettersbergsskolan som är en F-9 skola med fritidsklubb och fritidsgård, samt en kulturskola. Det finns fem förskolor i området, bland annat Vetterslunds förskola som ligger belägen vid skogen med närhet till Vallby friluftsmuseum.

Vidare finns fyra särskilda boenden för äldre och för personer med funktionsvariation samt ett missbruksboende. För äldre finns två mötesplatser att besöka, vid Oxbackens servicehus och Mälarhem äldreboende. Vid Oxbackens servicehus finns offentlig konst i form av en staty utanför huset samt en staty och ett konstverk som finns att se inne i servicehuset.

Det kommersiella utbudet på och i närheten av Pettersbergs centrum består av en matbutik, postombud och en pizzeria. Närbelägna är också Ansgarskyrkan och Västerås moské.

När det kommer till utbud av rekreation, lek och sport är Pettersbergsskogen och dess motionsspår ett givet utflyktsmål. Pettersbergsskogen täcker ungefär 20 hektar och består av mestadels barrskog, varav cirka hälften är så kallad ”trollskog”. För den som är intresserad av växter och fåglar finns här mycket att upptäcka. På Jakobsberg-Pettersberg finns fem lekplatser utspridda i hela området och mellan Lekgatan och Götgatan spolas is för skridskoåkning på vintern.

Kul fakta om området:

Visste du att?

  • Det finns 53 stycken kommunala papperskorgar här
  • Pugh Rogefeldt är uppväxt på Vetterslund

Bebyggelse

Jakobsberg-Pettersberg består av både småhus och flerbostadshus. Många av villorna på Jakobsberg är byggda mellan 1910-talet och 1930-talet. Jakobsberg kompletterades med flerbostadshus under 40- och 50-talet. Under 60-talet expanderade bostadsbebyggelsen kraftigt i området och stadsdelarna Pettersberg och Vetterslund kom till. Här var det främst flerbostadshus som byggdes, de flesta med 2–4 plan men även betydligt högre punkthus i Pettersberg. Under 60-talet byggdes också många villor på Ormberget och Pettersberg. Sedan 90-talet har området endast kompletterats med ett fåtal radhus och flerbostadshus.

Jakobsberg och Pettersberg har väldigt olika typer av bebyggelse. Bostadsbeståndet på Pettersberg består av mer än 90 procent flerbostadshus medan det i Västra Jakobsberg består av nästan 80 procent småhus. För området som helhet är andelen hyresrätter högre och andelen äganderätter lägre jämfört med genomsnittet för Västerås.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

jakobsberg bebyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Pettersbergs centrum)

32 minuter

9 minuter

15 minuter

6 minuter

Trafik och transporter

Liksom i alla stadsdelar i Västerås finns god tillgång till gång- och cykelvägar på Jakobsberg-Pettersberg. Längs både Råbyleden och Vallbyleden går huvudcykelstråk.

Om du vill ta dig norrut finns det tre cykelkopplingar under E18 och västerut finns en under Narvavägen. Längs Drottninggatan går en viktig länk genom området i nord-sydlig riktning.

Stadsbusslinje 4 (blå) passerar med täta turer genom området på sin väg mellan city och Vallby.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se