Rönnby

I de nordvästra delarna av Västerås ligger Rönnby. Området angränsar till Svartån och vackra naturområden. Rönnby är idag hem åt cirka 3 700 västeråsare.

Flygbild över Rönnby. 

Det här är Rönnby

Rönnby ligger ungefär 6 kilometer nordväst om Västerås city och gränsar till Svartån mot väst, Norrleden mot söder och Önsta-Gryta mot öst. Området består av stadsdelarna Rönnby, Billsta och Åshagen i södra änden och Önsta landsbygd mot norr.

Rönnbyskogen är en stadsdelsskog som är populär för rekreation och motionsspår. Grönytorna i Rönnby ingår också som en del av det byggda kulturarvet i Västerås. I Rönnby centrum finns en pizzeria och en liten livsmedelsbutik.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 3 676 personer på Rönnby. Mellan 2021 och 2022 har befolkningen minskat med 47 personer till följd av ett flyttningsunderskott på 25 personer (fler flyttade från än till området) och ett negativt födelsenetto på 22 personer (antalet barn som föddes var färre än antalet personer som avled). Befolkningen förväntas öka något, med runt 100 personer eller knappt 3 procent, fram till år 2032. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar på Rönnby, den innehåller också en jämförelse med Västerås kommun totalt. Åldersfördelningen på Rönnby skiljer sig från genomsnittet för Västerås genom att äldre över 70 år utgör en större andel medan åldersgruppen 20–39 år utgör en väsentligt mindre andel än i Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Rönnby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Rönnbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Rönnby finns en förskola, Rönnby förskola, som har närhet till ett mycket naturskönt område med skogen inpå knuten. Det finns också en grund- och högstadieskola (Rönnbyskolan) för årskurs F-9 samt fritidshem med tillgång till skog och natur och fornborgen Rönnby borg. Området erbjuder även Rönnby öppna förskola samt Rönnby fritidsklubb och fritidsgård. På Rönnby mötesplats för äldre kan du ta en kopp kaffe, läsa tidningen, umgås och koppla av med nya och gamla vänner.

För den som gillar naturupplevelser finns Rönnbyskogen som är en populär stadsdelsskog för rekreation såsom stillsamma promenader, löpning eller MTB. Grönytorna i Rönnby ingår också som en del av det byggda kulturarvet i Västerås. Eftersom Rönnby avgränsas av Svartån i väster har du alltid nära till vatten.

I området finns flera lekplatser, bland annat Trestegets lekplats som är en områdeslekplats med gungor, fjädergungor, snurrlek, klätterlek och ett lekskepp med rutschbana. På Rönnby finns även idrottsanläggningen Önsta idrottsplats. Under vinterhalvåret finns det möjlighet att besöka Rönnbyskolans eller Rönnbygårdens/Staffetgatans isbana samt åka pulka och skidor på Rönnbybacken.

Det kommersiella utbudet i området består av en pizzeria och en liten livsmedelsbutik i Rönnby centrum.

I området finns 244 195 m2 kommunala gräsytor som klipps med olika intervall och 30 816 meter gatu- och cykelvägar som snöröjs och halkbekämpas.

Västerås Rönnby IBK är en innebandyklubb, bildad 27 maj 1992 av Bo Hägglöf på Rönnbyskolan i området Rönnby i Västerås, vilket namngivit klubben. Damlaget, kallat Rönnby Tigers, har spelat i högsta serien sedan 1996 och kan titulera sig svenska mästare under säsongerna 2006/2007, 2009/2010 och 2012/2013.

Musikgruppen Looptroop Rockers bildades på Rönnby.

Bebyggelse

Bebyggelsen på Rönnby är blandad. Rönnby består av villor och radhus och 12 flerbostadshus på 8–9 plan placerade centralt i området. Flerbostadshusen vid Släggkastargatan sticker ut från områdets övriga bebyggelse. Flerbostadshusen är placerade i en cirkel med grönområden, lekpark och tennisbanor i mitten. nästan alla hus på Rönnby är byggda på 70-talet. Byggnationen har varit marginell på senare åren och det finns inga pågående exploateringsprojekt. Längst ner i söder, på Åshagen, finns både områdets äldsta och områdets nyaste villor. Här finns hus byggda på 1930-talet men det finns också flera hus som är byggda på 2000-talet.

I södra änden, närmast Billsta ligger ett "Bovieran". Det är tre huskroppar byggda runt en inglasad gård med tropisk miljö, inredd med palmer, en damm med fontän och sittgrupper. Byggnaderna är i tre våningar och stod klart 2011.

I detta område är 6 av 10 bostäder småhus. Mindre än 1 procent av bostadsbeståndet är hyresrättslägenheter, vilket är den lägsta andelen av samtliga områden i Västerås. Frånvaron av hyresrättslägenheter påverkar befolkningssammansättningen i området och det är troligtvis en av anledningarna till att åldersgruppen 20–39 år är underrepresenterad i området. I detta område finns inga specialbostäder.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

rönnby bebyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Rönnby centrum)

1 timme och 10 minuter

22 minuter

20 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Skultunavägen och Norrleden är genomfartsgator på Rönnby medan Släggkastargatan utgör en lokal gata in till centrala Rönnby.

Stadslinje 6 (orange) går regelbundet från Rönnby centrum förbi Rocklunda mot city och vidare mot Finnslätten. Busslinje 21, som går från Skultuna mot city och vidare mot Tillberga, har två hållplatser inom området på Skultunavägen och har täta avgångar i högtrafik.

Det finns flera cykelvägar i området och från Rönnby centrum går ett huvudcykelstråk in mot city. Från området finns det bra cykelförbindelser norrut mot Skultuna, öster ut mot Åshagen, Önsta Gryta, söderut mot centrum och österut mot Brottberga/Vallby. Det finns en cykelkoppling under Skultunavägen och en under Norrleden.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se