Visa sökformulär

Vallby

I de nordvästra delarna av Västerås ligger Vallby. Området avgränsas av E18 i söder, Blåsbo i väster och Norrleden i norr. Vallby är idag hem åt cirka 6000 västeråsare.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Vallby

Vallby ligger någon kilometer nordväst om centrala Västerås och angränsar till bland annat Eriksborg-Hagaberg och Jakobsberg-Pettersberg. I området ligger utöver Vallby även stadsdelarna Brottberga, Källtorp och Sörängen.

På Vallby finns tydliga utmärkande platser såsom Vallby friluftsmuseum och det höga punkthuset i Vallby centrum. I Vallby centrum finns bland annat bibliotek, livsmedelsbutik, apotek och pizzeria.

Vilka bor här?

På Vallby bodde det 5 950 personer år 2020. Befolkningen i området ökade med 59 personer från 2019. Ökningen berodde både på ett positivt födelsenetto (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled) och ett flyttningsöverskott (fler flyttade till än från området). Fram till och med 2030 förväntas befolkningen på Vallby öka med 1 253 personer vilket är en ökning med hela 21,1 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 15 procent.

Befolkningspyramiden visar andelen kvinnor och män i olika åldersgrupper på Vallby i förhållande till genomsnittet för Västerås. Vallby har en yngre befolkning än Västerås kommun totalt med en större andel personer i åldrarna 0 – 24 år. Samtidigt är det på Vallby en lägre andel i befolkningen som är äldre än 55 år.

Ålder i tabell

Om du vill veta mer om invånarna som bor i området Vallby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Vallbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Vallby finns fem grundskolor, varav två är kommunala. Norra Vallbyskolan F-6 ligger i närheten av Vedbobacken och Vallbyskolan F-6 har en fin utemiljö i ett bilfritt område med närhet till Vallby friluftsmuseum. Fritidshem finns på båda skolorna. I området hittar du sammanlagt nio förskolor. Vallby förskola är en av dem. Den förskolan har två våningar och är belägen centralt på Vallby med stor egen gård och närhet till parker och andra grönområden. För äldre finns tre olika särskilda boenden och en mötesplats nära Vallby centrum. Det finns också fyra boenden för personer med funktionsnedsättning och ett boende för missbrukare.

Vallby centrum erbjuder mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar. I närheten finns en upplevelsepark, skatepark och basketplan. Vid centrum hittar du det runda färgglada huset Paletten. Här huserar kyrkan, fritidsgård, familjecent­rum, mödravård och barnavårdscentral. Utanför finns ett kafé som drivs av kyrkan, och som har blivit en viktig mötesplats i Vallby. När det gäller kommersiellt utbud erbjuds bland annat livsmedelsbutik, apotek och pizzeria.

På Vallby finns Vallby friluftsmuseum där det går att uppleva västmanländsk kulturhistoria och hälsa på museet djur. I området finns även Vedboskogen och Bjärby golfbana. Det finns två lekparker, Vallbyäng och Vallby Centrum Lekpark.

Bebyggelse

På Vallby finns både småhus och flerbostadshus. I norra Vallby är det villor och radhus och i södra Vallby dominerar flerbostadshusen de allra flesta i 3 eller 4 plan. I centrum finns ett punkthus som är upp till 15 våningar med butikslokaler i botten. Vallby växte fram under slutet av 60-talet och början på 70-talet, då de byggdes flerbostadshus, radhus och villor. Under 90-talet och början av 2000-talet kom Vallbys andra våg av bostadsbebyggelse då villorna norr om Vallbygatan byggdes. Också det höga punkthuset i centrum byggdes på 90-talet. På 2000-talet har det kommit till några nya hus, bland annat vid golfbanan.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

vallby bebyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Vallby centrum)

46 minuter

14 minuter

19 minuter

8 minuter

Trafik och transporter

Kommunikationer till Vallby från centrala Västerås är goda med gång- och cykelväg längsmed Vallbyleden och Svartån. Stadsbusslinje 4 (blå) passerar ofta och regelbundet genom området. Den stannar vid Vallby centrum och går via city mot Finnslätten.

Det är närhet till båda Norrleden och E18 där Vallbyleden och Skerikevägen möter dessa vägar i både nord och sydlig riktning.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 00 00

Det här händer i Västerås

  • Byggnadsnämnden sammanträder den 15 juni

    Onsdagen den 15 juni sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

  • Dags att rösta på årets sommarbio

    Äntligen! Efter två somrar utan sommarbio är det snart dags att ta med filten eller stolen till Lögstrand och njuta av en bra film. Men först ska du rösta på vilken film du vill se.