Visa sökformulär

Stadsdelar

Det finns 90 stadsdelar i Västerås. De flesta stadsdelarna har fått sitt namn efter större gårdar som funnits inom stadsdelens område, till exempel Gryta, Skälby och Bjurhovda.

Vad vill du hitta här på sidan om stadsdelar?

Vi vill förbättra informationen om våra stadsdelar. Nu vill vi höra med dig vad du förväntar dig att hitta här. Hjälp oss genom att svara på två enkla frågor. Om du inte redan besökt den här platsen, ta gärna en titt innan du svarar.

Hittade du det du sökte?
Några få stadsdelar har fått sitt namn på annat sätt. Vega är till exempel döpt i namnkategorin Polarforskare. Vega var namnet på det skepp som upptäcktsresande Adolf Erik Nordenskiöld var först med att segla genom nordostpassagen år 1878.

De centrala delarna ser i vissa delar ut som de gjorde redan på medeltiden. I kvarteren norr om Domkyrkan som heter Kyrkbacken finns många gamla korsvirkeshus. De centrala delarna av Västerås är utformade med gågator och torg. Torghandel förekommer varje dag, både sommar som vinter.

Det här händer i Västerås

  • Dialog med boende på Hammarby

    Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?